Přehled nástrojů pro webináře

Centrum pro podporu e-learningu ve spolupráci s 1. LF a LFP nabízí celouniverzitní využití následujících konferenčních platforem, které lze uplatnit při online výuce formou webináře.

Adobe Connect

Adobe Connect je videokonferenční nástroj pro synchronní a asynchronní výuku. Umožňuje ukládání, distribuci a přehrávání multimediálního výukového obsahu skupinám uživatelů. Dále zajišťuje uskutečňování výuky v reálném čase tzv. webináře a online setkávání vědeckých studijních skupin v konferenčních místnostech. Je to LMS (Learning Management system).

ZOOM

ZOOM je videokonferenční nástroj vhodný pro realizaci online výuky. Je vhodný pro video konference nebo webináře. Zoom umožňuje, jak běžné funkce ztišení mikrofonů účastníků, sdílení plochy, chatování mezi účastníky nebo zaznamenávání konference ve formě videa, tak funkce pokročilé jako možnost sdílení prezentace, přepínání na whiteboard nebo zadávání předem připravených anket.

MS Teams

Microsoft Teams je online nástrojem suplujícím prezenční setkávání v rámci třídy, kruhu a dalších organizovaných skupin studentů s vyučujícím. Nejedná se tradiční LMS (learning management system, česky systém pro řízení studia), jako je např. Moodle. MS Teams nabízí prostor pro organizační komunikaci, online přednášky a sdílení materiálů.

TIP: Nejste si jisti, jak na videokonference v on-line výuce?

Tým celoživotního a distančního vzdělávání na Západočeské univerzitě v Plzni připravil skvělý návod na to, jak pracovat metodicky s vedením webinářů. Neměl by vám uniknout.

Odkaz zde: https://czv.zcu.cz/jak-na-synchronni-e-learning-infografika/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *