Adobe Connect

Adobe Connect je LMS určený pro ukládání a distribuci výukového multimediálního obsahu veřejně nebo určeným skupinám uživatelů (především studentům), pro tvorbu a distribuci obsáhlých studijních plánů a samostatných kurzů, a konečně pro vedení online skupin, vytváření a realizaci virtuálních učeben, webinářů a online studijních skupin. Server provozuje na silné virtuální hardwarové základně 1. lékařská fakulta UK v Praze. Adobe Connect v licenci pro celou Univerzitu Karlovu dovoluje všem fakultám využívat skvělé online nástroje moderní elektronické výuky LMS Adobe Connect. Zájemci o Adobe Connect kontaktujte Oddělení podpory e-learningu 1. LF UK: e-mail, tel: +420 224 96 4162, nebo +420 777 10 11 66.

Adobe Connect: https://el.lf1.cuni.cz

Seznam sdíleného obsahu 1. LF UK v Praze je k nahlédnutí zde (pozor ne všechny dokumenty jsou volně dostupné): ZDE