MS Teams

Microsoft Teams je online nástrojem suplujícím prezenční setkávání v rámci třídy, kruhu a dalších organizovaných skupin studentů s vyučujícím. Nejedná se tradiční LMS (learning management system, česky systém pro řízení studia), jako je např. Moodle. MS Teams nabízí prostor pro organizační komunikaci, online přednášky a sdílení materiálů. Narozdíl od systému Moodle ale třídu nelze automaticky resetovat a znovu využít v následujícím semestru, zároveň nabízí pouze omezené možnosti testování a interakce. Třídu lze pojmout jako celý kurz, možnosti jsou ale značně omezené.

Uživatelská podpora:

  • Helpdesk: teams-podpora@cuni.cz
  • Zora Mašatová, mobil: 771 139 215
  • Tomáš Blümel, mobil 771 139 216

⇒ Problémy s přihlášením/autentifikací:

UPOZORNĚNÍ: Tato podpora se týká univerzitní licence MS Teams. V případě, že pracujete s fakultní licencí, je třeba se obrátit na fakultní podporu. Pro obsluhu individuálních fakultních licencí nemáme pravomoce. Děkujeme za pochopení!

Návod pro využití MS Teams při státní závěrečné zkoušce naleznete zde.

Průběh státní závěrečné zkoušky v MS Teams

Metodiku pro distanční průběh státní závěrečné zkoušky naleznete na stránkách Centra celoživotního vzdělávání.

Srovnání MS Teams a LMS Moodle
Činnost MS Teams Moodle
Záloha, obnova a reset kurzu NE ANO
Testování ANO, ale s limity ANO
Známkování ANO, ale s limity ANO
Sledování plněné činností ANO, ale s limity ANO
Evidování prospěchu studenta ANO, ale s limity ANO
Online přednášky ANO NE
Pořizování záznamu přednášky ANO NE
Sdílení materiálů ANO ANO
Komunikace ANO ANO
Zadávání/odevzdávání úloh ANO ANO

Návody na práci v MS Teams

Jak se přihlásit do celouniverzitního prostředí Office 365 a celouniverzitního MS Teams . Pakliže vaše fakulta disponuje fakultní instalací MS Office 365/MS Teams, využijte buďto fakultní instalaci, nebo se před přihlášením do celouniverzitního prostředí musíte s fakultního prostředí odhlásit.

Jak přidat studenty do týmu pomocí vygenerovaného kódu. Návod zde

Návod pro studenty. Jak se připojit do týmu pomocí kódu zde

Návod na založení třídy (týmu) naleznete zde

Návod na vytvoření přednášky (schůzky) naleznete zde

Jak využívat Teams pro vzdělávání zde

Masarykova Univerzita v Brně vytvořila rozsáhlé návody na práci s MS Teams. Naleznete je zde

Záznamy z webinářů a prezentace

Často kladené dotazy

Online přednášky/schůzky

Jaký je maximální počet účastníků na jedné schůzce?

250 účastníků

Může se ke schůzce připojit i někdo mimo fakultu/univerzitu?

Ano, může se připojit kdokoli, kdo má odkaz.

Musí se studenti přihlásit do Teams, aby se mohli účastnit schůzky?

Do Teams se musí přihlásit pouze vyučující, studenti se přihlašovat nemusí, těm stačí odkaz.

Pokud jsou dva vyučující z různých fakult, jak zajistit, aby měli oba stejný přístup a stejné funkce?

Přihlaste se do Office 365 pomocí svého univerzitního účtu (nikoli fakultního), který má tvar cislo_osoby@cuni.cz

Mohu někde získat prezenční listinu ze schůzky, abych věděl, kdo byl na přednášce přítomný?

Ano, po novém upgradu ze strany Microsoftu může organizátor schůzky kliknout na možnost Zobrazit účastníky a následně Stáhnout prezenční listinu. Prezenční listina se stáhne ve formátu .csv se jmény účastníků, akcemi uživatelů a časovou známkou.

Třídy/týmy

Jaký je maximální počet účastníků v jednom týmu/třídě?

250 účastníků

Jak se studenti mohou přihlásit do mého kurzu/třídy?

Studenty můžete buď přidat po jednom (kliknete pravým tlačítkem na název týmu > přidat člena), nebo si necháte vygenerovat kód prostřednictvím Správa týmu > Nastavení > Kód týmu, který pak studentům rozešlete. Studenti se pak přihlásí do Teams, kliknou na Připojit se k týmu nebo vytvořit nový > Připojit se k týmu pomocí kódu, a tam zadají kód vašeho kurzu. Podrobnější informace najdete v tomto návodu. 

Může se do týmu/třídy připojit i někdo mimo fakultu/univerzitu?

Ano, v MS Teams je možné přidat do týmu i studenty či kolegy mimo Univerzitu Karlovu, kteří budou zařazeni do týmu jako hosté. Aby se hosté mohli do týmu připojit, musí mít účet u Microsoftu. Pokud nemají, budou automaticky vyzváni, aby si účet zdarma vytvořili. 

Nedávno jsem mohl/a upravovat dokumenty přímo v MS Teams, ale teď to nefunguje. Co s tím mám dělat?

Jedná se o dočasnou změnu přímo od Microsoftu a od 25.3.2020 skutečně nelze editovat dokumenty přímo v aplikaci MS Teams. Abyste mohli dokumenty i nadále editovat, musíte je otevřít buď v prohlížeči, nebo v desktopové aplikaci – když otevřete dokument, který chcete editovat, vpravo nahoře jsou tři tečky, na ty klikněte a vyberte možnost Otevřít v prohlížeči nebo Otevřít v desktopové aplikaci.

Jaká oprávnění mají hosté v týmu? Mohu oprávnění změnit? 

Většina oprávnění hostů se nastavuje na celouniverzitní úrovni (případně na fakultní úrovni u fakultních instalací). Na celouniverzitní úrovni mohou hosté během online schůzek sdílet obrazovku, mohou přispívat do chatu a své zprávy zde mazat nebo upravovat. Podrobnosti k nastavení hostů na celouniverzitní úrovni naleznete na níže přiloženém obrázku. Tato nastavení platí pro celou univerzitu a nelze je měnit na úrovni správce týmu. Vlastník týmu může ve správě týmu nastavit, jestli mohou hosté vytvářet nové kanály (skupiny) v rámci týmu nebo je mazat (jak tato oprávnění nastavit naleznete např. v tomto návodu)