{:cz}Přesun výuky do online prostředí Adobe Connect{:}{:en}Lessons cancelled? Start a webinar!{:}

{:cz}

V souvislosti s rozhodnutím rektora v návaznosti na současnou situaci ohledně koronaviru, nabízí Centrum pro podporu e-learningu možnost online výuky  v prostředí Adobe Connect.

V pátek 13. 3 a v pondělí 16. 3. se uskuteční webináře zaměřené na realizaci online výuky prostřednictvím nástroje Adobe Connect.

Webinář „Možnosti realizace online výuky v systému Adobe Connect“

Termíny:

Pátek 13. 3. od 10:00 – 12:00 hod.

Pátek 13. 3.  od 13:00 – 15:00 hod.

Pondělí 16. 3. od 10:00 – 12:00 hod.

Pondělí 16. 3. od 13:00 – 15:00 hod.

Přihlášení přes vzdělávací aplikaci UK nebo na e-mailu: moodle-help@ruk.cuni.cz

Pro přístup do webináře je třeba dvou kroků. Musíte si stáhnout aplikaci Adobe Connect do svého počítače a následně se přihlásit prostřednictvím této aplikace. Stažení aplikace: http://www.adobe.com/go/Connectsetup (pro WINDOWS) nebo http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac (pro MAC).

UPOZORNĚNÍ: Všichni studenti a zaměstnanci UK mají defaultně nastavenou roli „editor“ na Streamserverech UK a mohou vytvářet nové webináře v prostředí Adobe Connect. Není proto nutné žádat o přidělení rolí.

Podpořeno projektem: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362)

{:}{:en}In connection to rector´s  measures concerning the cancelation of in-class lectures because of coronavirus, E-learning Support Center offers an online webinars „How to implement online webinar in Adobe Connect?“

Date of the event:

 

Tuesday 17 of March from 11 a.m. to 1 p.m.

 

You can enrol in educational portal of Charles University or by mail: moodle-help@ruk.cuni.cz

In case of problems or questions you can contact us by e-mail: moodle-help@ruk.cuni.cz or by phone: 224 491 958

 

Two steps are necessary to access the webinar. At first download the application Adobe Connect in your computer and then log in through this application.

Upload the application on the websites: http://www.adobe.com/go/Connectsetup (pro WINDOWS) or  http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac (pro MAC).

Two steps are neccessary to access the webinar. At first download the application Adobe Connect in your computer and then log in through this application.

Upload the applicacion on the websites: http://www.adobe.com/go/Connectsetup (pro WINDOWS) or  http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac (pro MAC).

After that you log in conference room on the link: https://el.lf1.cuni.cz/online-vyuka-v-adobe-connect/

All necessary instructions how to create webinars:  Manual Adobe Connect

IMPORTANT NOTICE: All CU students and academic staff have the „editor“ role by default in the CU Streamservers and are allowed to create new webinars in Adobe Connect. It is not necessary to ask for a specific permission.

Podpořeno projektem: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362){:}