Přesun výuky do online prostředí Adobe Connect

V souvislosti s rozhodnutím rektora v návaznosti na současnou situaci ohledně koronaviru, nabízí Centrum pro podporu e-learningu možnost online výuky  v prostředí Adobe Connect.

V pátek 13. 3 a v pondělí 16. 3. se uskuteční webináře zaměřené na realizaci online výuky prostřednictvím nástroje Adobe Connect.

Webinář „Možnosti realizace online výuky v systému Adobe Connect“

Termíny:

Pátek 13. 3. od 10:00 – 12:00 hod.

Pátek 13. 3.  od 13:00 – 15:00 hod.

Pondělí 16. 3. od 10:00 – 12:00 hod.

Pondělí 16. 3. od 13:00 – 15:00 hod.

Přihlášení přes vzdělávací aplikaci UK nebo na e-mailu: moodle-help@ruk.cuni.cz

Pro přístup do webináře je třeba dvou kroků. Musíte si stáhnout aplikaci Adobe Connect do svého počítače a následně se přihlásit prostřednictvím této aplikace. Stažení aplikace: http://www.adobe.com/go/Connectsetup (pro WINDOWS) nebo http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac (pro MAC).

UPOZORNĚNÍ: Všichni studenti a zaměstnanci UK mají defaultně nastavenou roli „editor“ na Streamserverech UK a mohou vytvářet nové webináře v prostředí Adobe Connect. Není proto nutné žádat o přidělení rolí.

Podpořeno projektem: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362)