Streamservery

Stremovací server ukládá a přehrává videa v chráněném nebo volném režimu. Videa jsou prezentována na samostatném portálu anebo se vkládají do kurzů Moodle či přednášek a prezentací uložených v LMS Adobe Connect.

Na Univerzitě Karlově jsou dostupné tyto streamservery: 

Zřízení přístupu k ukládání videí na streamserver nebo v případě zájmu o provoz vlastního streamserveru posílejte žádosti na Centrum e-leanrnigu UK při Ústřední knihovně UK: e-mail nebo volejte +420 777 10 11 66.

Návod, jak nahrát video na Streamserver CUNI naleznete zde

Videonávod: Vložení videa ze streamserveru na do kurzu Moodle

https://stream.knihovna.cuni.cz/cs/Detail/3008

Návod na omezení zobrazení videa na streamserveru.

Video se nebude zobrazovat na streamserveru a zobrazí se pouze v online kurzu v Moodle 2.

https://el.lf1.cuni.cz/omezeni-zobrazeni-videa/