Streamservery

Stremovací server ukládá a přehrává videa v chráněném nebo volném režimu. Videa jsou prezentována na samostatném portálu anebo se vkládají do kurzů Moodle či přednášek a prezentací uložených v LMS Adobe Connect.

Na Univerzitě Karlově jsou dostupné tyto streamservery: 

Zřízení přístupu k ukládání videí na streamserver nebo v případě zájmu o provoz vlastního streamserveru posílejte žádosti na Centrum e-leanrnigu UK při Ústřední knihovně UK: e-mail nebo volejte +420 777 10 11 66.