Streamservery

Slouží k ukládání a přehrávání videa v chráněném nebo volném režimu. Videa jsou prezentována na samostatném portálu anebo se vkládají do kurzů Moodle či přednášek a prezentací Adobe Connect. K bezplatnému využití je k dispozici v rámci UK komukoliv kdo o to požádá. 

Na UK běží v současné době tyto streamservery:

  • Medical Media na adrese medicalmedia.eu  – server je určen pro publikací videí lékařských fakult
  • Media FTVS na adrese media.ftvs.cuni.cz – server je určen pro publikaci videí pro Fakultu tělesné výchovy a sportu UK
  • Stream UK na adrese stream.cuni.cz – server je určen pro publikaci videí pro celou UK
  • Pedagogical media na adrese pedmedia.cuni.cz – server je určen pro publikaci videí na Pedagogické fakultě UK

Zřízení přístupu k ukládání videí na streamserver nebo v případě zájmu o provoz vlastního streamserveru posílejte žádosti na Oddělení podpory e-learningu UK: e-mail, nebo volejte tel: +420 224 96 4162, nebo +420 777 10 11 66.