Moodle na UK

AKTUALIZACE MOODLE

V červenci 2019 jsme přešli na novou verzi Moodle 3.6, v případě chyb či nejasností pište na moodle-help@ruk.cuni.cz. Návody k Moodle v češtině a záznamy webinářů práce s Moodlem naleznete ZDE.

Aktuálně k systému Moodle na UK

Vzhledem k velkému nárůstu žádostí o založení nových kurzů v poslední době došlo k naplnění kapacity instalace Moodle 1. Všechny nové kurzy pro výuku na UK jsou nyní zakládány na instalaci Moodle 2 (dl2.cuni.cz), která je svými parametry, včetně způsobu přihlašování (přístupovými údaji CAS), rovnocenná s Moodlem 1.

Prosím věnujte nyní více pozornosti informacím, kde máte uloženy kurzy, protože vizuálně jsou obě instalace shodné. Stejně tak platí, že před odesláním žádosti je nutné na dl2.cuni.cz učinit prvotní přihlášení, aby vás systém mohl identifikovat. Teprve potom bude možné vás zapsat do kurzu jako učitele.

Pro kurzy, kde je potřeba přihlásit externisty, stále platí umístění na instalaci Moodle pro další vzdělávání (dlcv.cuni.cz) a pro komerční kurzy umístění na Moodle pro hostování či MOOC.

SYSTÉM MOODLE NA UK

Na Univerzitě Karlově v současné době provozuje Ústřední knihovna ve spolupráci s ÚVT pět instalací systémů Moodle:

Moodle UK pro výuku 1

Moodle UK pro výuku 1
Slouží pouze pro bezplatnou výuku na UK, uživatelé musí být zaměstnanci či studenti UK, provoz kurzů je bezplatný
odkaz na dotazník pro založení kurzu na dl1

Moodle UK pro výuku 2

Moodle UK pro výuku 2
Slouží pouze pro bezplatnou výuku na UK, uživatelé musí být zaměstnanci či studenti UK, provoz kurzů je bezplatný
odkaz na dotazník pro založení kurzu na dl2

Provoz Moodle pro výuku byl rozložen do dvou instalací s ohledem na provozní zátěž.

Moodle UK - další vzdělávání

Moodle UK – další vzdělávání
Slouží pro jiné typy kurzů na UK (celoživotní vzdělávání atd.), pokud je kurz bezplatný, je bezplatný i jeho provoz, pokud účastníci kurzu hradí poplatek, pak je zpoplatněn i provoz kurzu – více na příslušné instalaci Moodle
odkaz na dotazník pro založení kurzu na dlczv

Moodle UK pro hostování kurzů

Moodle UK pro hostování kurzů
Slouží pro provoz komerčních kurzů UK a kurzy hostujících subjektů, provoz kurzů zde je zpoplatněn
v případě zájmu o provoz kurzu/ů na tomto serveru piště na adresu moodle-help@ruk.cuni.cz.

Moodle MOOC UK

Moodle MOOC UK

Jde o e-learningovou platfomu (Massive Open Online Courses) , jejímž cílem je zpřístupňovat zajímavé poznatky široké veřejnosti. Posláním platformy a otevřených výukových materiálů, které jsou zde umístěny, je zejména prezentovat výsledky činnosti akademiků Karlovy univerzity. Na tomto e-learningovém portále se nacházejí zejména otevřené kurzy, které jsou zdarma, a účastnit se jich může kdokoliv. MOOC platforma obsahuje online kurzy v českém i anglickém jazyce. Současně zde budou být nabízeny i kurzy pro odbornou veřejnost, které mohou být zpoplatněny a díky nimž si úspěšní absolventi zvýší svou odbornou kvalifikaci.

V současné době je zde umístěn online kurz Italian front 1915 – 1917 along the Isonzo river, v němž probíhá první pilotní studijní cyklus.

Dalším nabízeným kurzem je Spánková medicína v praxi. Tento kurz je určen psychologům, studentům přírodovědných, technických oborů nebo odborné lékařské veřejnosti.

Dále jsou zde dostupné kurzy z projektu ReSTi. Jde o sérii kurzů v anglickém jazyce, které jsou zaměřené na témata stěžejní pro řízení projektů, na výzkum a sociální a technické inovace, marketing a komunikaci.

Moodle - Mefanet

Moodle – Mefanet
Slouží pro provoz kurzů všech lékařských fakult v ČR a SR v rámci sítě lékařských fakult MEFANET
odkaz na dotazník pro založení kurzu na moodle.mefanet

VLASTNÍCI KURZU

Vlastníkem konkrétního kurzu je osoba, která odeslala žádost o založení tohoto kurzu. Vlastník kurzu může do svého kurzu přidávat další osoby s rolí učitel. Správci Moodle další učitele do kurzu nezapisují, pouze na výslovnou žádost vlastníka kurzu. Pouze s vlastníkem kurzu jednáme o osudech kurzu jako je např. znovuzpřístupnění kurzu, přeřazení do jiné kategorie, přenesení na jinou instalaci Moodle, zazálohování kurzu s daty uživatelů či smazání kurzu.

  • Kdo, kromě vlastníka, má ještě přístup do kurzu?

Do kurzů mohou, kromě vlastníka a jím určených uživatelů, vstoupit pouze kontaktní osoby za provozovatele instalací Moodle, tedy osoby z ÚK UK:

  • Mgr. Alexandra Polášková
  • Mgr. Zora Mašatová
  • Mgr. Tomáš Blümel
  • Mgr. Hana Ovesleová Ph.D.

Tyto osoby vstupují do kurzů pouze z důvodu správy systému a z důvodu uživatelské podpory. Jsou vázány mlčenlivostí co se obsahu kurzů týká a proto samozřejmě tyto informace nikomu neposkytují.

  • Proč máme v adresách našich instalací Moodle zkratku dl?

Tato zkratka vznikla historicky, kdy na počátku provozu Moodle byl předpoklad, že systém bude sloužit především pro distanční výuku, tedy distance learning a odtud zkratka dl. V současnosti je Moodle na UK většinou využíván v režimu blended learning, tedy je doplňkem prezenční výuky, zkratku jsme ale z nostalgických důvodů ponechali.

DALŠÍ INSTALACE MOODLE

Některé fakulty provozují své vlastní instalace: