Moodle na UK

AKTUALIZACE MOODLE

V červenci 2019 jsme přešli na novou verzi Moodle 3.6, v případě chyb či nejasností pište na  moodle-help@ruk.cuni.cz. Návody naleznete ZDE.

SYSTÉM MOODLE NA UK

Na Univerzitě Karlově v současné době provozuje Ústřední knihovna ve spolupráci s ÚVT pět instalací systémů Moodle:

Moodle UK pro výuku 1

Moodle UK pro výuku 1
Slouží pouze pro bezplatnou výuku na UK, uživatelé musí být zaměstnanci či studenti UK, provoz kurzů je bezplatný
odkaz na dotazník pro založení kurzu na dl1

Moodle UK pro výuku 2

Moodle UK pro výuku 2
Slouží pouze pro bezplatnou výuku na UK, uživatelé musí být zaměstnanci či studenti UK, provoz kurzů je bezplatný
odkaz na dotazník pro založení kurzu na dl2

Provoz Moodle pro výuku byl rozložen do dvou instalací s ohledem na provozní zátěž.

Moodle UK - další vzdělávání

Moodle UK – další vzdělávání
Slouží pro jiné typy kurzů na UK (celoživotní vzdělávání atd.), pokud je kurz bezplatný, je bezplatný i jeho provoz, pokud účastníci kurzu hradí poplatek, pak je zpoplatněn i provoz kurzu – více na příslušné instalaci Moodle
odkaz na dotazník pro založení kurzu na dlczv

Moodle UK pro hostování kurzů

Moodle UK pro hostování kurzů
Slouží pro provoz komerčních kurzů UK a kurzy hostujících subjektů, provoz kurzů zde je zpoplatněn
v případě zájmu o provoz kurzu/ů na tomto serveru piště na adresu moodle-help@ruk.cuni.cz.

Moodle MOOC UK

Moodle MOOC UK

Speciálně upravená instalace Moodle, která slouží ke vzdělávání široké veřejnosti ve formě MOOC (Massive Open Online Courses) kurzů na adrese https://mooc.cuni.cz/

Moodle - Mefanet

Moodle – Mefanet
Slouží pro provoz kurzů všech lékařských fakult v ČR a SR v rámci sítě lékařských fakult MEFANET
odkaz na dotazník pro založení kurzu na moodle.mefanet

VLASTNÍCI KURZU

Vlastníkem konkrétního kurzu je osoba, která odeslala žádost o založení tohoto kurzu. Vlastník kurzu může do svého kurzu přidávat další osoby s rolí učitel. Správci Moodle další učitele do kurzu nezapisují, pouze na výslovnou žádost vlastníka kurzu. Pouze s vlastníkem kurzu jednáme o osudech kurzu jako je např. znovuzpřístupnění kurzu, přeřazení do jiné kategorie, přenesení na jinou instalaci Moodle, zazálohování kurzu s daty uživatelů či smazání kurzu.

  • Kdo, kromě vlastníka, má ještě přístup do kurzu?

Do kurzů mohou, kromě vlastníka a jím určených uživatelů, vstoupit pouze kontaktní osoby za provozovatele instalací Moodle, tedy osoby z ÚK UK:

  • Mgr. Zora Mašatová
  • Mgr. Alexandra Polášková
  • Mgr. Tomáš Blümel

Tyto osoby vstupují do kurzů pouze z důvodu správy systému a z důvodu uživatelské podpory. Jsou vázány mlčenlivostí co se obsahu kurzů týká a proto samozřejmě tyto informace nikomu neposkytují.

  • Proč máme v adresách našich instalací Moodle zkratku dl?

Tato zkratka vznikla historicky, kdy na počátku provozu Moodle byl předpoklad, že systém bude sloužit především pro distanční výuku, tedy distance learning a odtud zkratka dl. V současnosti je Moodle na UK většinou využíván v režimu blended learning, tedy je doplňkem prezenční výuky, zkratku jsme ale z nostalgických důvodů ponechali.

DALŠÍ INSTALACE MOODLE

Některé fakulty provozují své vlastní instalace: