Moodle na UK

Aktuálně k systému Moodle na UK 

V  současnosti využíváme verzi Moodle 4.2. Novinky, které s sebou nová verze přináší, budou představeny na prvním školení podzimního běhu. Přihlásit se budete moci ve vzdělávacím portále. 

Vzhledem k nárůstu počtu nových kurzů využíváme více instalací, tyto jsou pro přehlednost odlišeny barvou. Jejich rozhraní a funkce jsou nicméně shodné.

Pro všechny Moodle platí:

 • Kontakty na podporu Moodle najdete zde.
 • Návody pro práci s Moodle najdete zde.
 • Záznamy školení práce s Moodle najdete zde.
 • MOODLE OFFICE: formuláře žádostí pro založení/přeřazení/smazání/zálohování kurzů najdete zde.

Další Moodle na UK

Moodle MOOC UK

MOOC UK

Jde o e-learningovou platfomu (Massive Open Online Courses) , jejímž cílem je zpřístupňovat zajímavé poznatky široké veřejnosti. Posláním platformy a otevřených výukových materiálů, které jsou zde umístěny, je zejména prezentovat výsledky činnosti akademiků Karlovy univerzity. Na tomto e-learningovém portále se nacházejí zejména otevřené kurzy, které jsou zdarma, a účastnit se jich může kdokoliv. MOOC platforma obsahuje online kurzy v českém i anglickém jazyce. Současně zde budou být nabízeny i kurzy pro odbornou veřejnost, které mohou být zpoplatněny a díky nimž si úspěšní absolventi zvýší svou odbornou kvalifikaci.

 • V současné době je zde umístěn online kurz Italian front 1915 – 1917 along the Isonzo river, v němž probíhá první pilotní studijní cyklus.
 • Dalším nabízeným kurzem je Spánková medicína v praxi. Tento kurz je určen psychologům, studentům přírodovědných, technických oborů nebo odborné lékařské veřejnosti.
 • Dále jsou zde dostupné kurzy z projektu ReSTi. Jde o sérii kurzů v anglickém jazyce, které jsou zaměřené na témata stěžejní pro řízení projektů, na výzkum a sociální a technické inovace, marketing a komunikaci.

Vlastníci kurzu

Vlastníkem konkrétního kurzu je osoba, která odeslala žádost o založení tohoto kurzu. Vlastník kurzu může do svého kurzu přidávat další osoby s rolí učitel. Správci Moodle další učitele do kurzu zapisují pouze s vědomím vlastníka kurzu (například při přístupu oprávněných osob pro potřeby akreditace pod.). Pouze s vlastníkem kurzu, či s jeho vědomím jednáme o osudech kurzu jako je např. znovuzpřístupnění kurzu, přeřazení do jiné kategorie, přenesení kurzu na jinou instalaci Moodle, zálohování kurzu s daty uživatelů či smazání kurzu.

⇒ Kdo, kromě vlastníka, má ještě přístup do kurzu?

Do kurzů mohou, kromě vlastníka a jím určených uživatelů, vstoupit pouze kontaktní osoby za provozovatele instalací Moodle, tedy osoby z ÚK UK:

 • Mgr. Alexandra Polášková (admin)
 • Ing. Petr Kališ (admin)
 • Mgr. Hana Ovesleová Ph.D. (manager)
 • Mgr. Dean Posavec-Malok (manager)

Tyto osoby vstupují do kurzů pouze z důvodu správy systému a z důvodu uživatelské podpory. Jsou vázány mlčenlivostí co se obsahu kurzů týká a proto samozřejmě tyto informace nikomu neposkytují.

⇒ Proč máme v adresách našich instalací Moodle zkratku dl?

Tato zkratka vznikla historicky, kdy na počátku provozu Moodle byl předpoklad, že systém bude sloužit především pro distanční výuku, tedy distance learning a odtud zkratka dl. V současnosti je Moodle na UK většinou využíván v režimu blended learning, tedy je doplňkem prezenční výuky, zkratku jsme ale z nostalgických důvodů ponechali.

Další fakultní instalace Moodle

Některé fakulty provozují své vlastní instalace: