Moodle na UK

Přihlašování do Moodle
Do systému se přihlašujte pomocí údajů CAS UK (Centrální autentizační služba UK cas.cuni.cz, údaje shodné jako pro přihlašování do SIS a dalších aplikací UK).
POZOR !!!! Pro přihlášení do Moodle je nutné mít v CAS UK vyplněn e-mail, neboť Moodle ho odsud přebírá a potřebuje ho k řadě činností. Nestačí mít e-mail v SIS! Pro vyplnění e-mailu do CAS UK jděte na stránku cas.cuni.cz, přihlaste se, v odkazu Změnit kontaktní infomace zadejte e-mail a uložte.

V případě dotazů/problémů se obracejte na:
Pomoc pro pedagogy – MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. jitka.feberovaetruk.cuni.cz
Pomoc pro studenty – Bc. Jan Závěšický jan.zavesickyetruk.cuni.cz a Bc. Martin Feber martin.feberetruk.cuni.cz

Nejběžnější návody naleznete na stránce Návody

Pro vstup do Moodle pro výuku na UK je nutno mít účet v Centrální autentizační službe UK (CAS UK cas.cuni.cz). Přístup do Moodle je navázán na CAS UK. Učitelé, kteří se podílejí na výuce na UK, musí mít smlouvu s UK a tedy i účet v CAS UK. To následně opravňuje k držení průkazu UK. Průkaz UK je možno si vyzvednou v některém z výdejních center průkazů viz. Výdejní centra průkazů UK

Během prázdnin jsme přešli na novou verzi Moodle 3.1.1 a vytvořili jsme šablonu nového vzhledu. V řešení je tvorba návodů

Na Univerzitě Karlově v současné době provozuje Ústřední knihovna ve spolupráci s ÚVT pět instalací systémů Moodle:

Moodle UK pro výuku 1
– slouží pouze pro bezplatnou výuku na UK, uživatelé musí být zaměstnanci či studenti UK, provoz kurzů je bezplatný
odkaz na dotazník pro založení kurzu na dl1

Moodle UK pro výuku 2
– slouží pouze pro bezplatnou výuku na UK, uživatelé musí být zaměstnanci či studenti UK, provoz kurzů je bezplatný
odkaz na dotazník pro založení kurzu na dl2

Provoz Moodle pro výuku byl rozložen do dvou instalací s ohledem na provozní zátěž.

Moodle UK – další vzdělávání
– slouží pro jiné typy kurzů na UK (kombinované kurzy, celoživotní vzdělávání atd.), pokud je kurz bezplatný, je bezplatný i jeho provoz, pokud účastníci kurzu hradí poplatek, pak je zpoplatněn i provoz kurzu – více na příslušné instalaci Moodle
odkaz na dotazník pro založení kurzu na dlczv

Moodle UK pro hostování kurzů
– slouží pro provoz komerčních kurzů UK a kurzy hostujících subjektů, provoz kurzů zde je zpoplatněn
v případě zájmu o provoz kurzu/ů na tomto serveru piště na adresu jitka.feberovazavinacruk.cuni.cz

Moodle-Mefanet
– slouží pro provoz kurzů všech lékařských fakult v ČR a SR v rámci sítě lékařských fakult MEFANET
odkaz na dotazník pro založení kurzu na moodle.mefanet

Kdo je vlastníkem kurzu?
Vlastníkem konkrétního kurzu je osoba, která odeslala žádost o založení tohoto kurzu. Vlastník kurzu může do svého kurzu přidávat další osoby s rolí učitel. Správci Moodle další učitele do kurzu nezapisují, pouze na výslovnou žádost vlastníka kurzu. Pouze s vlastníkem kurzu jednáme o osudech kurzu jako je např. znovuzpřístupnění kurzu, přeřazení do jiné kategorie, přenesení na jinou instalaci Moodle, zazálohování kurzu s daty uživatelů či smazání kurzu.
Kdo, kromě vlastníka, má ještě přístup do kurzu?
Do kurzů mohou, kromě vlastníka a jím určených uživatelů, vstoupit pouze kontaktní osoby za provozovatele instalací Moodle, tedy osoby z ÚK UK:
MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.
Ing. Jan Polášek
Ing. Petr Kališ
Mgr. Alexandra Polášková
Bc. Jan Závěšický
Bc. Martin Feber
Tyto osoby vstupují do kurzů pouze z důvodu správy systému a z důvodu uživatelské podpory. Jsou vázány mlčenlivostí co se obsahu kurzů týká a proto samozřejmě tyto informace nikomu neposkytují.
Proč máme v adresách našich instalací Moodle zkratku dl
Tato zkratka vznikla historicky, kdy na počátku provozu Moodle byl předpoklad, že systém bude sloužit především pro distanční výuku, tedy distance learning a odtud zkratka dl. V současnosti je Moodle na UK většinou využíván v režimu blended learning, tedy je doplňkem prezenční výuky, zkratku jsme ale z nostalgických důvodů ponechali.

Některé fakulty provozují i své vlastní instalace:
Evangelická teologická fakulta UK
Fakulta humanitních studií
Lékařská fakulta v Plzni
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Právnická fakulta