Školení MOODLE: podzim 2020

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy si Vás dovoluje pozvat na podzimní běh školení zaměřených na Moodle. Většina školení se uskuteční v nových výukových prostorách Centra pro podporu e-learningu, Centrum Krystal, José Martího 407/2, Praha-Veleslavín, 2. patro nebo formou online webináře. Prezenční školení proběhnou formou workshopu, je tedy možné si přinést vlastní notebook s připojením k univerzitní síti nebo využít počítače v učebně.

Pozor změna od 5.10.2020 se i prezenční kurzy uskuteční ONLINE!

(Pozn: webináře najdete níže)

Novinky pro učitele ve verzi Moodle 3.9 (prezenčně)

Termín: Pondělí 14. 9. 2020 v 14:30 – 16:00 hod., učebna 207a.
Školení seznamuje s novými funkcemi systému Moodle po upgradu na verzi 3.9.
Více informací a přihlášení: https://apps.powerapps.com/play/a2edc8c3-0476-40a1-8e00-d985f19669ec?tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2?IDProgramu=96

⇒ Tvorba a administrace kurzu v Moodlu (prezenčně)

Termín: Středa 16. 9. 2020 v 14:00 – 16:30 hod., učebna 216.
Cílem je seznámit účastníky školení se základní obsluhou online kurzu v Moodle. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti:

 • Založení kurzu (vyplnění žádosti, umístění kurzu, Moodly na UK)
 • Orientace v prostředím Moodlu (vyhledávání kurzů, moje kurzy, nástěnka, kalendář)
 • Nastavení kurzu (název, délka trvání, typ uspořádání, vzhled)
 • Administrování kurzu (zapisování účastníků, role, skupiny)
 • Zálohování kurzu (vytvoření zálohy, obnovení kurzu pomocí zálohy, archivace kurzů)
 • Vkládání materiálů (popisek, soubor, složka, stránka, URL)Tvorbu kurzu s ohledem na didaktické zásady

Více informací a přihlášení: https://apps.powerapps.com/play/a2edc8c3-0476-40a1-8e00-d985f19669ec?tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2?IDProgramu=195

⇒ Sběr a hodnocení studentských prací v Moodle – Zrušeno

Termín: 29. 9. 2020 v 14:00 – 16:30 hod., učebna 216.
Budou představeny moduly Úkol, Workshop a Úkol Turnitin. Modul Workshop je určen k hodnocení prací studentů spolužáky. Úkol Turnitin umožňuje integraci nástroje Turnitin do rozhraní Moodlu, proto je velmi vhodný například pro nácvik akademického psaní. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti:

 • Zadání a nastavení modulu Úkol a vkládání komentáře pro studenty
 • Zadání Workshopu a nastavení jeho fází, vzájemné hodnocení studentů studenty, zveřejnění úspěšných prací
 • Zadání a nastavení Úkolu Turnitin, práce ve Feedback studiu, zpráva o podobnosti

Více informací a přihlášení: https://apps.powerapps.com/play/a2edc8c3-0476-40a1-8e00-d985f19669ec?tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2?IDProgramu=195

⇒ Testování v Moodle – ONLINE

Termín: 7. 10. 2020 v 14:00 – 16:30 hod., konferenční místnost: připojit se zde
Cílem je seznámit účastníky školení s tvorbou a administrací testů v Moodle. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti:

 • Nastavení Testu
 • Nastavení známkování
 • Vkládání testových otázek
 • Seznámení s různými typy testových otázek
 • Práce s bankou úloh
 • Analýza výsledků

Více informací a přihlášení: https://apps.powerapps.com/play/a2edc8c3-0476-40a1-8e00-d985f19669ec?tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2?IDProgramu=195

⇒ Možnosti komunikace v Moodle – ONLINE

Termín: 14. 10. 2020 v 9:00 – 11:30 hod., konferenční místnost: připojit se zde
Cílem školení je představit možnosti komunikace mezi účastníky kurzů a získávání zpětné vazby od studentů. Představeny budou zejména tyto moduly:

 • Oznámení a zprávy v Moodlu a jejich nastavení, posílání zpráv skupinám studentů
 • Quickmail – odesílání e-mailů prostřednictvím Moodlu
 • E-mail my teacher
 • Chat
 • Fórum
 • Anketa
 • Průzkum
 • Dotazník a dotazování

Více informací a přihlášení: https://apps.powerapps.com/play/a2edc8c3-0476-40a1-8e00-d985f19669ec?tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2?IDProgramu=195

⇒ Rozvíjení spolupráce v Moodle – ONLINE

Termín: 21. 10. 2020 v 9:00 – 11:30 hod., konferenční místnost: připojit se zde.
Toto školení je zaměřeno na podporu spolupráce studentů v Moodlu. Budou představeny moduly Slovník, Databáze, Wiki. Účastníci budou seznámeni s těmito moduly:

 • Slovník, druhy slovníků a jejich vzhled, tvorba hesel, propojování hesel, vkládání komentářů
 • Databáze, nastavení databáze, vytvoření šablony záznamu, hodnocení příspěvků v databázi
 • Wiki, tvorba wiki, kolaborativní a individuální režim, editování wiki studenty

Více informací a přihlášení: https://apps.powerapps.com/play/a2edc8c3-0476-40a1-8e00-d985f19669ec?tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2?IDProgramu=195

⇒ Známky a sledování aktivity studenta v Moodle – ONLINE

Termín: 3. 11. 2020 v 9:00 – 11:30 hod., konferenční místnost: připojit se zde
Cílem je seznámit účastníky školení s možnostmi známkování a sledování aktivity studenta a jeho pokroku v kurzu. Dále se budeme soustředit na nastavení podmínek absolvování celého kurzu a udílením odznaků. Zejména se budeme zabývat  těmito aspekty:

 • Celkový přehled známek
 • Kategorie známek, metody výpočtu souhrnné známky
 • Podmíněné plnění aktivit
 • Nastavení podmínek pro absolvování kurzu
 • Udílení odznaků za plnění aktivit a absolvování kurzu

Více informací a přihlášení: https://apps.powerapps.com/play/a2edc8c3-0476-40a1-8e00-d985f19669ec?tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2?IDProgramu=195

Webináře

Tvorba a administrace kurzu v Moodlu (online)

Cílem je seznámit účastníky školení se základní obsluhou online kurzu v Moodlu. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti:

 • Založení kurzu (vyplnění žádosti, umístění kurzu, Moodly na UK)
 • Orientace v prostředím Moodlu (vyhledávání kurzů, moje kurzy, nástěnka, kalendář)
 • Nastavení kurzu (název, délka trvání, typ uspořádání, vzhled)
 • Administrování kurzu (zapisování účastníků, role, skupiny)
 • Zálohování kurzu (vytvoření zálohy, obnovení kurzu pomocí zálohy, archivace kurzů)
 • Vkládání materiálů (popisek, soubor, složka, stránka, URL)Tvorbu kurzu s ohledem na didaktické zásady

Registrace zde: https://apps.powerapps.com/play/a2edc8c3-0476-40a1-8e00-d985f19669ec?tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2?IDProgramu=197

⇒ Sběr a hodnocení studentských prací v Moodle (online)

Termín: 9. 10. 2020 v 10:00 – 12:00 hod., konferenční místnost: připojit se zde
Cílem je seznámit účastníky školení s tím, jak zadávat, vybírat a hodnotit studentské práce v Moodlu.

Budou představeny moduly Úkol, Workshop a Úkol Turnitin. Modul Workshop je určen k hodnocení prací studentů spolužáky. Úkol Turnitin umožňuje integraci nástroje Turnitin do rozhraní Moodlu, proto je velmi vhodný například pro nácvik akademického psaní. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti:

 • Zadání a nastavení modulu Úkol a vkládání komentáře pro studenty
 • Zadání Workshopu a nastavení jeho fází, vzájemné hodnocení studentů studenty, zveřejnění úspěšných prací
 • Zadání a nastavení Úkolu Turnitin, práce ve Feedback studiu, zpráva o podobnosti

Registrace zde: https://apps.powerapps.com/play/a2edc8c3-0476-40a1-8e00-d985f19669ec?tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2?IDProgramu=197

⇒ Testy v Moodlu (online)

 • Termín: 25. 9. 2020 v 10:00 – 11:30 hod. konferenční místnost: připojit se zde
 • Termín: 16. 10. 2020 v 10:00 – 12:00 hod., konferenční místnost: připojit se zde

Cílem je seznámit účastníky školení s možnostmi modulu Test v Moodlu. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti:

 • Nastavení Testu
 • Nastavení známkování
 • Vkládání testových otázek
 • Seznámení s různými typy testových otázek
 • Práce s bankou úloh
 • Analýza výsledků

Registrace zde: https://apps.powerapps.com/play/a2edc8c3-0476-40a1-8e00-d985f19669ec?tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2?IDProgramu=197

Podpořeno projektem: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362)

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

3 komentáře “Školení MOODLE: podzim 2020”