Podpora uživatelů

Stránka uživatelské podpory Univerzity Karlovy v Praze

HELPDESK

Pozn.: Prosím, mějte na paměti, že helpdesk a tým elearningu je Vám k dispozici v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin. Pokud plánujete výukové aktivity mimo tuto dobu, je potřeba s tímto počítat. Děkujeme za pochopení.

Přímé kontakty (využijte prosím pouze v naléhavých případech, které nesnesou odklad):

Souhlas s pořízením a šířením audiovizuálních záznamů

Souhlas s pořízením audiovizuálních záznamů

Souhlas se šířením záznamu a zpracováním osobních údajů

KOORDINÁTOŘI

FAKULTNÍ KOORDINÁTOŘI E-LEARNINGU
Fakulta Jméno Kontakt
KTF Mr. Václav Sojka vaclav.sojka@ktf.cuni.cz
ETF Mgr. Zdenko Š. Širka, Ph.D. sirka@etf.cuni.cz
HTF doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. jiri.pavlik@htf.cuni.cz
doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. jiri.vogel@htf.cuni.cz
PrF Mgr. Viktor Hatina hatina@prf.cuni.cz
Ing. Stanislav Potěšil (Moodle) potesil@prf.cuni.cz
1. LF MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. martin.vejrazka@lf1.cuni.cz
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. stanislav.stipek@lf1.cuni.cz
RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA cestmir.stuka@lf1.cuni.cz
Tomáš Nikl (Moodle) nikl.tomas@gmail.com
MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. jitka.feberova@lf1.cuni.cz
MUDr. Otakar Raška, Ph.D. otakar.raska@lf1.cuni.cz
2. LF MUDr. Pavel Tesner pavel.tesner@lfmotol.cuni.cz
Mgr. Drahomíra Dvořáková  drahomira.dvorakova@lfmotol.cuni.cz
3. LF RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D. eugen.kvasnak@lf3.cuni.cz
LFP MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. RAJDL@fnplzen.cz
Mgr. Martin Navrátil (Moodle) navratil@dante.lfp.cuni.cz
Ing. Alžběta Chladová Alzbeta.Chladova@lfp.cuni.cz
LFHK RNDr. David Kordek, Ph.D. kordekd@lfhk.cuni.cz
FaFHK doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. matousp7@faf.cuni.cz
Mgr. Šárka Handlová, doc. handlovas@faf.cuni.cz
Ing. Josef Marek josmar@faf.cuni.cz
FF Bc. Petra Steinbergerová petra.steinbergerova@ff.cuni.cz
Bc. Helena Filipová helena.filipova2@ff.cuni.cz
Mgr. Michaela Málková michaela.malkova@ff.cuni.cz
PřF Bc. Jolana Hlaváčková jolana.hlavackova@natur.cuni.cz
  Mgr. Shumran Hafoudh shumran.hafoudh@natur.cuni.cz
MFF Mgr. Zdeněk Halas, Dis.,Ph.D. zdenek.halas@mff.cuni.cz
PedF PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. tomas.jerabek@pedf.cuni.cz
FSV Mgr. Martin Nekola Ph.D. martin.nekola@fsv.cuni.cz 
FTVS PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D. vokounova@ftvs.cuni.cz
FHS Jan Vavřiník Jan.Vavrinik@fhs.cuni.cz
COŽP Ing. Jiří Dlouhý jiri.dlouhy@czp.cuni.cz
UJOP PhDr. Pavel Pečený pavel.peceny@ujop.cuni.cz 
Mgr. Tomáš Blümel  tomas.blumel@ujop.cuni.cz
CERGE-EI Pavlína Kučerová, DiS. pavlina.kucerova@cerge-ei.cz
CPPT Mgr. et Bc. Veronika Primasová Hrubá veronika.primasovahruba@ruk.cuni.cz
V případě dalších dotazů se obracejte na Helpdesk Moodle: moodle-help@ruk.cuni.cz

MOODLE

Přihlašování do Moodle
Do všech instalací Moodle (až na výjimky) se přihlašujte pomocí údajů Centrální autentizační služby UK (CAS), údaje jsou shodné jako pro přihlašování do SIS a dalších aplikací UK. Přihlašovacími údaji se rozumí Vaše osobní číslo (UKČO) a heslo.  DŮLEŽITÉ ! Pro přihlášení do Moodle je nutné mít v CAS vyplněn a ověřen e-mail, neboť Moodle ho odsud přebírá a potřebuje ho k řadě činností. Nestačí mít e-mail v SIS! Váš mail vyplníte a ověříte zde. Učitelé, kteří se podílejí na výuce na UK, musí mít smlouvu s UK a tedy i účet v CAS UK. To následně opravňuje k držení průkazu UK. Průkaz UK je možno si vyzvednou v některém z výdejních center průkazů viz výdejní centra průkazů UK. V případě výuky externistů je kurs zřízen na instalaci Moodle pro další vzdělávání a je nutno se pro zřízení účtu obrátit na Helpdesk Moodle: moodle-help@ruk.cuni.cz. Návody [PDF]:

V případě problémů s CAS přihlášením se obracejte na: casadmin@cuni.cz

Založení kurzu v Moodle
V současné době lze zažádat o založení online kurzu na několika instalacích Moodle dle následujících parametrů:

 • Moodle pro výuku 1 | dl1.cuni.cz | Pro uživatele s účtem v Centrální autentizační službě (CAS)
 • Moodle pro výuku 2 | dl2.cuni.cz | Pro uživatele s účtem v Centrální autentizační službě (CAS)
 • Moodle 3 | dl3.cuni.cz | Pro testování většího množství studentů a pro přijímací řízení
 • Moodle pro další vzdělávání | dlcv.cuni.cz | Pro CŽV a pro přístup externích uživatelů
 • Moodle MOOC | mooc.cuni.cz | Pro Massive Open Online Kurzy UK + Přednášky pro ukrajinské studenty
 • Moodle pro hostování kurzů | dlk.cuni.cz | Pro hostování kurzů externích subjektů

Důležité! V případě, že je kurz určen také externím uživatelům (bez účtu v CAS), pak je potřeba požádat o založení kurzu na serveru “Moodle pro další vzdělávání”, kde lze vytvářet externím uživatelům přístupové účty.

Postup založení kurzu v Moodle

O založení kurzu může požádat zaměstnanec Univerzity Karlovy odesláním elektronické žádosti https://moodleoffice.cuni.cz/form. Kurzy zakládá automaticky systém, proto prosím věnujte pozornost pečlivému vyplnění všech polí formuláře. Nepoužívejte zkratky. O založení kurzu budete vyrozuměni emailem. Pozn.: Pokud si nejste jisti, na kterém serveru založit kurz, kontaktujte Helpdesk Moodle: moodle-help@ruk.cuni.cz Krok za krokem:

 1. V Internetovém prohlížeči otevřete dotazník pro založení kurzu v Moodle na stránce: https://moodleoffice.cuni.cz/form
 2. Budete vyzváni k přihlášení. Použijte k tomu svůj účet v CAS
 3. Po úspěšném přihlášení vyberte v levém menu druh žádosti (nový kurs, přeřazení, odstranění, kurs pro testování, přijímací zkoušky v Moodle apod.)
 4. Vyplňte položky formuláře. Řiďte se pokyny na stránce.
 5. Po odeslání formuláře se zobrazí potvrzující stránka s přehledem informací, které jste vyplnili a informace, že data byla odeslána ke zpracování.
 6. Potvrzení o přijetí požadavku na založení kurzu obdržíte také e-mailem na adresu uvedenou ve formuláři.
 7. Kurz Vám bude  založen ve lhůtě do 48 hodin od přijetí žádosti
Životní cyklus kurzu
Životnost kurzu je zpravidla jeden semestr. Poté by měl být kurs zaarchivován a pro další běh vytvořen kurs nový. Důvodem je povinnost uchovávat písemné formy kontroly studia do konce následujícího akademického roku, jenž vyplývá z článku 8 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy. Tato povinnost se vztahuje nejen na výstupy z prezenčního studia, ale i na elektronická data ze všech systémů pro podporu distanční výuky. Proto doporučujeme po ukončení semestru využít následující postup:

 • Máte-li v kurzu hodnocené aktivity jako jsou úkoly či testy, pak doporučujeme požádat Helpdesk o archivaci kurzu a o založení nového kurzu včetně obsahu kurzu (pouze vymažeme uživatelská data). Kontaktujte proto emailem Helpdesk Moodle moodle-help@ruk.cuni.cz
 • Pokud v kurzu žádné hodnocené aktivity nemáte a využíváte jej pouze jako úložiště studijního materiálu, stačí, abyste kurs resetovali. Protože je reset nevratná aktivita, doporučujeme kurs předem zazálohovat.
 • Návod jak resetovat/zálohovat/obnovit/importovat obsah kurzu (PDF)

⇒ Záloha kurzu (POZOR! Nový návod respektující nový vizuál najdete níže)

 1. Na hlavní stránce kurzu v pravé horní části klepněte na ozubené kolečko a rozbalí se Vám nabídka. Zvolte ZÁLOHA.
 2. V nastavení zálohy si zaškrtněte co chcete zahrnout do zálohy (data uživatelů, role uživatelů, skupiny, studijní materiály,  bloky,  filtry, hodnocení a další)
 3. Nastavení schématu – zde můžete zahrnout činnosti a data uživatelů dle rozvržení kurzu (po tématech či týdnech).
 4. Přehled zálohovaných dat
 5. Posledním krokem je vytvoření zálohy. Vpravo dole pod přehledem zálohovaných dat je tlačítko provést zálohu.
 6. Záloha se Vám vytvoří a uloží do stránky Oblast se zálohami kurzů.
 7. Zálohu si můžete uložit na svůj počítač a znovu ji později obnovit.

⇒ Reset kurzu (POZOR! Nový návod respektující nový vizuál najdete níže)

Reset kurzu nebo-li odstranění uživatelů či studijních materiálů ze stávajícího kurzu:

 1. V menu kurzu viz krok 1 (A. Záloha kurzu) kliknete na RESET
 2.  Resetování kurzu je nezvratná činnost, proto se ujistěte, že máte vytvořenou zálohu kurzu.
 3.  Nastavení resetu kurzu si můžete projít v jednoduchém průvodci (nejprve se přihlašte na https://dl1.cuni.cz  a pak vložte do prohlížeče url kurzu https://dl1.cuni.cz/course/reset.php?id=6344). Pokud si ho přejete projít později, odkaz na něj naleznete v patičce v kurzu (černá lišta dole na stránce kliknutím na Spustit znovu Průvodce uživatele).
 4. Poté, co nastavíte co chcete natrvalo odstranit, klikněte dole na tlačítko Resetovat kurz.
Návody pro práci s LMS Moodle

UPOZORNĚNÍ | Od 8/2022 došlo po upgrade Moodle na verzi 4.0 k změně ve vizuálu rozhraní celého systému. Níže uvedné návody respektují staré rozložení. Pracujeme na aktualizaci návodů. Prosíme o strpení. Položky správy kurzu, které jste dříve našli pod ikonou ozubeného kolečka najdete nyní v horizontálním menu v hlavičce kurzu. Pro reset/zálohu/import kurzu je nyní nutné rozkliknout v hlavním horizontálním menu položku DALŠÍ, dále zvolit OPĚTOVNÉ POUŽITÍ KURZU a následně v rozklikávacím menu zvolit příslušnou operaci. 

Náhledové obrázky:

 

Návody pro učitele [PDF]

Správa kurzu 

Tvorba Studijního materiálu 

Tvorba Činnosti 

Sledování aktivity studenta 

Práce s audio/video obsahem 

MOOC

⇒ Záznamy webinářů 

Aktuální záznamy z podzimního běhu 2020 a jara 2021 najdete v kalendáři školení. Starší záznamy:

⇒ Materiály pro školení FTVS

Metodika vkládání videa do kurzů Moodle
 1.  Úvod
 2. Vstupní formáty videa
 3. Nahrávání videa na Streamserver
 4. Postup nahrání videa na Streamserver:
  • Do webového prohlížeče zadejte adresu streamserveru: https://stream.cuni.cz
  • Na stránce klikněte v pravém horním rohu na “Přihlásit
  • Vyberte přihlášení Shibboleth kliknutím na tlačítko “Učitelé / studenti UK“.
  • Budete přesměrováni na stránku centrální autentizační služby (CAS). Zde se přihlaste se svým uživatelským účtem.
  • Po úspěšném přihlášení budete přesměrování zpět na stránky Streamserveru.
  • V pravém horním rohu uvidíte Vaše jméno. Kliknutím na něj se zobrazí nabídka akcí: Administrace, Nahrát video, Můj profil, Odhlásit. Klikněte na položku “Nahrát video“
  • Zobrazí se stránka pro nahrání jednoho, nebo více video souborů. Ty můžete vložit přetažením z okna prohlížeče souborů nebo vložit kliknutím na tlačítko “Vyberte“. Přetažením nebo vybráním začne přenos souboru/ů na server. Na stránce se bude zobrazovat průběh odesílání dat na Streamserver. Během této akce nezavírejte okno prohlížeče! Počkejte až se soubor/y přenesou z Vašeho prohlížeče na vzdálený server. Průběh přenosu zobrazuje indikátor postupu nahrávání. Info o úspěchu nebo neúspěchu akce stránka oznámí po ukončení přenosu.
  • Po úspěšném nahrání videa na Streamserver dojde ke zahájení zpracování. Video se musí převést do různých kvalit podporovaného formátu. Obdržíte o tom oznámení emailem. Doba zpracování záleží na velikosti a kvalitě vstupního souboru videa. Například při délce videa 90 minut je běžné, že zpracování bude trvat zhruba dvoj až čtyř násobek stopáže videa tedy v tomto případě maximálně 6 hodin. Proto je potřeba videa nahrávat v dostatečném časovém předstihu.
  • Po nahrání souboru/ů na Streamserver vyčkejte na další email, kterým Vám server oznámí výsledek zpracování videa. Dozvíte se jaká akce se od Vás dále očekává. Postupujte podle instrukcí v emailu.
  • krok za krokem-dostupná prezentace Nahráváme video na streamserver
 5. Přidání metadat k záznamu a publikování videa
 6. Vložení videa do kurzu Moodle
  • V administraci Streamserveru zjistěte ID videa.
  • Ve webovém prohlížeči otevřete Váš kurz Moodle a zapněte režim úprav.
  • Klikněte na „Přidat činnost nebo studijní materiál“.
  • Ze seznamu vyberte „Stránka“ a klikněte na tlačítko „Přidat“.
  • Otevře se nová stránka. Vyplňte „Název“ a přesuňte kurzor do pole „Obsah“.
  • Zkopírujte url link videa ze streamserveru, kde se Vaše video nachází.
  • Nově vytvořený obsah v Moodle uložte. Klikněte na tlačítko „Uložit a zobrazit“.
  • Po uložení se na stránce zobrazí přehrávač videa s náhledovým obrázkem a bude dostupné k přehrávání přímo na stránce v kurzu Moodle.
MATLAB Grader
Obsahem návodu je podrobný obrázkový průvodce tvorbou úloh v prostředí MATLAB Grader a integrací úloh do prostředí LMS Moodle. V návodu najdete stručné představení obecných rysů tohoto nástroje, jeho výhody a uplatnění. Obrázkový návod ukazuje vedení kurzu v LMS Moodle s využitím MATLAB Grader z pozice učitele a účast v kurzu z pozice studenta. Grader v Moodle – navod
Individuální školení
Přejete-li si individuální školení pro více osob (minimálně 5), napište nám: Do e-mailu uveďte

 • kdy byste si školení přáli
 • kde by se mělo konat
 • pro koho – úroveň uživatele a
 • téma školení.

Rádi se s Vámi domluvíme na individuálním termínu. Tým Helpsdesku Moodle

TURNITIN

Manuály k práci se systémem
Manuály k práci se systémem Turnitin spolu s často kladenými dotazy naleznete ZDE.
Přihlášení do Turnitinu
Do systému Turnitin na UK se přihlašujte pouze přes webovou adresu turnitin.cuni.cz, pomocí tlačítka Přihlásit do Turnitinu.

ADOBE CONNECT

Jak uskutečnit webinář a zveřejnit záznam konference
Návod, jak uskutečnit webinář, naleznete  ZDE. Návod jak zveřejnit záznam konference ZDE. V případě nejasností či dotazů, kontaktujte Oddělení podpory e-learningu 1. LF UK: e-mail, tel: +420 224 96 4162, nebo +420 777 10 11 66.

STREAMSERVERY

Jak vložit videa ze streamserveru do kurzu Moodle
Návod, jak vložit videa ze streamserveru do kurzu Moodle, naleznete ZDE

MS TEAMS

Vše o MS Teams
Návody a webináře naleznete ZDE

ZOOM

Vše o ZOOM
Informace o využívání online konferenčního nástroje naleznete ZDE

PREZENTACE Z PŘEDNÁŠEK A ROZŠIŘUJÍCÍ MATERIÁLY

Přednáška Didaktika e-learningu, PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., 12.6.2019
Přednáška Tři zásady efektivního e-learningu, MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D., 19.6.2019
Přednáška Jak oživit online kurz, PhDr. Braňo Frk, Ph.D., 22.10.2019
Využití wiki ve výuce, RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Vejražka, Ph.D., 5.11.2019
Využití inovativních technologií ve vzdělávání příslušníků síťové generace, Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D., 25.11.2019

                 Podpořeno projektem: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362)