Podpora uživatelů

V případě problémů se prosím obracejte na uživatelskou podporu na emailu moodle-help@ruk.cuni.cz. V naléhavých případech se můžete obrátit na jednotlivé pracovníky na služebním telefonu (po-pá 8-16:00):

 • Zora Mašatová, mobil: 771 139 215 (Moodle, MS Teams)
 • Tomáš Blümel, mobil 771 139 216 (Moodle, MS Teams)
 • Hana Ovesleová, mobil: 771 139 214 (Moodle, MS Teams)
 • Pavel Obdržálek, tel: 951 554 296 (Turnitin)
 • Tomáš Nikl, mobil: 777 101 166 (Adobe Connect)
 • Aleš Houdek, tel.: 224 491 239 (MS Teams)

KOORDINÁTOŘI

FAKULTNÍ KOORDINÁTOŘI E-LEARNINGU
Fakulta Jméno Kontakt
KTF Tomáš Mohelník, Th.D tomas.mohelnik@ktf.cuni.cz
Ing. Michaela Kristová (Moodle) kristova@ktf.cuni.cz
ETF Mgr. Petr Gallus, Ph.D. gallus@etf.cuni.cz
HTF doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. jiri.pavlik@htf.cuni.cz
doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. jiri.vogel@htf.cuni.cz
PF JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. urban@prf.cuni.cz
Ing. Stanislav Potěšil (Moodle) potesil@prf.cuni.cz
1. LF MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. martin.vejrazka@lf1.cuni.cz
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. stanislav.stipek@lf1.cuni.cz
RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA cestmir.stuka@lf1.cuni.cz
Tomáš Nikl (Moodle) nikl.tomas@gmail.com
MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. jitka.feberova@lf1.cuni.cz
MUDr. Otakar Raška, Ph.D. otakar.raska@lf1.cuni.cz
2. LF MUDr. Pavel Tesner pavel.tesner@lfmotol.cuni.cz
Mgr. Drahomíra Dvořáková (Moodle) drahomira.dvorakova@lfmotol.cuni.cz
3. LF RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D. eugen.kvasnak@lf3.cuni.cz
LFP MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. RAJDL@fnplzen.cz
Mgr. Kristína Mizeráková (Moodle) kristina.Mizerakova@lfp.cuni.cz
Mgr. Martin Navrátil (Moodle) navratil@dante.lfp.cuni.cz
LFHK RNDr. David Kordek, Ph.D. kordekd@lfhk.cuni.cz
FaFHK PharmDr. Miloslav Hronek Ph. D. hronek@faf.cuni.cz
Mgr. Šárka Handlová, doc. handlovas@faf.cuni.cz
Ing. Josef Marek josmar@faf.cuni.cz
FF Bc. Petra Steinbergerová petra.steinbergerova@ff.cuni.cz
Bc. Helena Filipová helena.filipova2@ff.cuni.cz
Bc. Jakub Vozáb jakub.vozab@ff.cuni.cz
PřF Mgr. Eva Tesaříková Březinová eva.tesarikova@natur.cuni.cz
Mgr. Helena Ferklová (Moodle) helena.ferklova@natur.cuni.cz
MFF Mgr. Zdeněk Halas, Dis.,Ph.D. zdenek.halas@mff.cuni.cz
PedF PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. tomas.jerabek@pedf.cuni.cz
FSV TMgr. Jiří Remr Ph.D. jiri.remr@fsv.cuni.cz
FTVS PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D. vokounova@ftvs.cuni.cz
FHS Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D. tomas.holecek@fhs.cuni.cz
Mgr. Marek Německý, Ph.D. (Moodle) marek.nemecky@fhs.cuni.cz
COŽP Ing. Jiří Dlouhý jiri.dlouhy@czp.cuni.cz
UJOP PhDr. Petr Hercik Ph. D. petr.hercik@ujop.cuni.cz
Mgr. Barbora Herciková (Moodle) barbora.hercikova@ujop.cuni.cz
CERGE-EI Pavlína Kučerová, DiS. pavlina.kucerova@cerge-ei.cz
CPPT Bc. Petra Práglová petra.praglova@ruk.cuni.cz

V případě dotazů se obracejte na moodle-help@ruk.cuni.cz

MOODLE

Přihlašování do Moodle

Do systému se přihlašujte pomocí údajů CAS UK (Centrální autentizační služba UK cas.cuni.cz, údaje shodné jako pro přihlašování do SIS a dalších aplikací UK).
POZOR !!!! Pro přihlášení do Moodle je nutné mít v CAS UK vyplněn a ověřen e-mail, neboť Moodle ho odsud přebírá a potřebuje ho k řadě činností. Nestačí mít e-mail v SIS! Pro vyplnění e-mailu do CAS UK jděte na stránku cas.cuni.cz, přihlaste se, v odkazu Změnit kontaktní infomace zadejte e-mail a uložte.

V případě dotazů/problémů se obracejte na: moodle-help@ruk.cuni.cz

Pro vstup do Moodle pro výuku na UK je nutno mít účet v Centrální autentizační službe UK (CAS UK cas.cuni.cz). Přístup do Moodle je navázán na CAS UK. Učitelé, kteří se podílejí na výuce na UK, musí mít smlouvu s UK a tedy i účet v CAS UK. To následně opravňuje k držení průkazu UK. Průkaz UK je možno si vyzvednou v některém z výdejních center průkazů viz. Výdejní centra průkazů UK

První přihlášení

Založení kurzu v Moodle

Kurzy pro online výuku a obecně uživatele s uživatelským účtem v Centrální autentizační službě Univerzity Karlovy (CAS), se zakládají a provozují na serveru “Moodle pro výuku 1” “Moodle pro výuku 2”.  V případě, že je kurz určen také externím uživatelům (bez účtu v CAS), pak je potřeba požádat o založení kurzu na serveru “Moodle pro další vzdělávání”, kde se dají vytvářet externím uživatelům přístupové účty. O založení kurzu může požádat zaměstnanec Univerzity Karlovy odesláním elektronické žádosti https://moodleoffice.cuni.cz/form. Pokud si nejste jisti, na kterém serveru založit kurz, kontaktujte podporu Moodle e-mailem: moodle-help@ruk.cuni.cz

Postup založení kurzu v Moodle:

 1. V Internetovém prohlížeči otevřete dotazník pro založení kurzu v Moodle na stránce: https://moodleoffice.cuni.cz/form
 2. Budete vyzváni k přihlášení. Použijte k tomu svůj účet v CAS.
 3. Po úspěšném přihlášení se zobrazí formulář Dotazníku pro založení a provozu nového kurzu.
 4. Vyplňte položky formuláře. Řiďte se pokyny na stránce.
 5. V roletové nabídce Moodle vyberte:
  1. Moodle pro výuku 1 – pro kurzy na UK
  2. Moodle pro výuku 2 – převážně kurzy Přírodovědecká fakulta UK
  3. Moodle pro další vzdělávání – pro kurzy s účastí externistů
 6. Po odeslání formuláře se zobrazí potvrzující stránka s přehledem informací, které jste vyplnili a informace, že data byla odeslána ke zpracování.
 7. Potvrzení o přijetí požadavku na založení kurzu obdržíte také e-mailem na adresu uvedenou ve formuláři.
 8. Kurz Vám bude  založen ve lhůtě do 48 hodin od přijetí žádosti
Životní cyklus kurzu

Kurz se vytváří zpravidla na semestr a automaticky se zálohuje každý týden, pokud v něm probíhají činnosti. Pokud chcete nadále využívat kurz v dalším semestru, a chcete odstranit uživatele, nastavení a hodnocení  v kurzu máte možnost volby resetování kurzu. Před resetem kurzu si vytvořte zálohu kurzu s daty uživatelů (pro splnění podmínky archivace dat uživatelů minimálně do konce následujícího akademického roku).

Krok za krokem

A. Záloha kurzu
 1. Na hlavní stránce kurzu, kde se nachází název kurzu v pravé horní části klepněte na ozubené kolečko     a rozbalí se Vám nabídka. Klikněte na záloha kurzu. 
 2. V nastavení zálohy si zaškrtněte co chcete zahrnout do zálohy (data uživatelů, role uživatelů, skupiny, studijní materiály,  bloky,  filtry, hodnocení a další)
 3. Nastavení schématu – zde můžete zahrnout činnosti a data uživatelů dle rozvržení kurzu (po tématech či týdnech).
 4. Přehled zálohovaných dat
 5. Posledním krokem je vytvoření zálohy. Vpravo dole pod přehledem zálohovaných dat je tlačítko provést zálohu.
 6. Záloha se Vám vytvoří a uloží do stránky s názvem Obnovit, kde naleznete oblast se zálohami kurzů.
 7. Pokud chcete obnovit zálohu, klikněte si v menu kurzu viz. krok 1 a poté na položku Obnovit (zálohovaný kurz se Vám obnoví do stávajícího kurzu). Zálohu si můžete uložit na svůj počítač a znovu ji importovat. Pokud chcete obnovit kurz, z důvodu obnovení dat uživatelů a nechcete si jej obnovit do stávajícího kurzu napište svůj požadavek na moodle-help.cuni.cz.

Zálohování

B. Reset kurzu

Reset kurzu nebo-li odstranění uživatelů a studijních materiálů kurzu

 1. V menu kurzu viz krok 1 (A. Záloha kurzu) kliknete na    Reset
 2.  Resetování kurzu je nezvratná činnost, proto se ujistěte, že máte vytvořenou zálohu kurzu.
 3.  Nastavení resetu kurzu si můžete projít v jednoduchém průvodci (nejprve se přihlašte na https://dl1.cuni.cz  a pak vložte do prohlížeče url kurzu https://dl1.cuni.cz/course/reset.php?id=6344). Pokud si ho přejete projít později, odkaz na něj naleznete v patičce v kurzu (černá lišta dole na stránce kliknutím na Spustit znovu Průvodce uživatele).
 4. Poté, co nastavíte co chcete natrvalo odstranit, klikněte dole na tlačítko Resetovat kurz.

Reset kurzu

Metodika vkládání videa do kurzů Moodle
 1.  Úvod
 2. Vstupní formáty videa
 3. Nahrávání videa na Streamserver
 4. Postup nahrání videa na Streamserver:
  • Do webového prohlížeče zadejte adresu streamserveru: https://stream.cuni.cz
  • Na stránce klikněte v pravém horním rohu na “Přihlásit
  • Vyberte přihlášení Shibboleth kliknutím na tlačítko “Učitelé / studenti UK“.
  • Budete přesměrováni na stránku centrální autentizační služby (CAS). Zde se přihlaste se svým uživatelským účtem.
  • Po úspěšném přihlášení budete přesměrování zpět na stránky Streamserveru.
  • V pravém horním rohu uvidíte Vaše jméno. Kliknutím na něj se zobrazí nabídka akcí: Administrace, Nahrát video, Můj profil, Odhlásit. Klikněte na položku “Nahrát video“
  • Zobrazí se stránka pro nahrání jednoho, nebo více video souborů. Ty můžete vložit přetažením z okna prohlížeče souborů nebo vložit kliknutím na tlačítko “Vyberte“. Přetažením nebo vybráním začne přenos souboru/ů na server. Na stránce se bude zobrazovat průběh odesílání dat na Streamserver. Během této akce nezavírejte okno prohlížeče! Počkejte až se soubor/y přenesou z Vašeho prohlížeče na vzdálený server. Průběh přenosu zobrazuje indikátor postupu nahrávání. Info o úspěchu nebo neúspěchu akce stránka oznámí po ukončení přenosu.
  • Po úspěšném nahrání videa na Streamserver dojde ke zahájení zpracování. Video se musí převést do různých kvalit podporovaného formátu. Obdržíte o tom oznámení emailem. Doba zpracování záleží na velikosti a kvalitě vstupního souboru videa. Například při délce videa 90 minut je běžné, že zpracování bude trvat zhruba dvoj až čtyř násobek stopáže videa tedy v tomto případě maximálně 6 hodin. Proto je potřeba videa nahrávat v dostatečném časovém předstihu.
  • Po nahrání souboru/ů na Streamserver vyčkejte na další email, kterým Vám server oznámí výsledek zpracování videa. Dozvíte se jaká akce se od Vás dále očekává. Postupujte podle instrukcí v emailu.
  • krok za krokem-dostupná prezentace Nahráváme video na streamserver
 5. Přidání metadat k záznamu a publikování videa
 6. Vložení videa do kurzu Moodle
  • V administraci Streamserveru zjistěte ID videa.
  • Ve webovém prohlížeči otevřete Váš kurz Moodle a zapněte režim úprav.
  • Klikněte na „Přidat činnost nebo studijní materiál“.
  • Ze seznamu vyberte „Stránka“ a klikněte na tlačítko „Přidat“.
  • Otevře se nová stránka. Vyplňte „Název“ a přesuňte kurzor do pole „Obsah“.
  • Zkopírujte url link videa ze streamserveru, kde se Vaše video nachází.
  • Nově vytvořený obsah v Moodle uložte. Klikněte na tlačítko „Uložit a zobrazit“.
  • Po uložení se na stránce zobrazí přehrávač videa s náhledovým obrázkem a bude dostupné k přehrávání přímo na stránce v kurzu Moodle.

MATLAB Grader

Obsahem návodu je podrobný obrázkový průvodce tvorbou úloh v prostředí MATLAB
Grader a integrací úloh do prostředí LMS Moodle. V návodu najdete stručné
představení obecných rysů tohoto nástroje, jeho výhody a uplatnění. Obrázkový
návod ukazuje vedení kurzu v LMS Moodle s využitím MATLAB Grader z pozice
učitele a účast v kurzu z pozice studenta.

Grader v Moodle – navod

Školení

Kurzy pro tvůrce e-learningových materiálů

Přejete-li si individuální školení pro více osob (minimálně 5),  napište nám:

Do e-mailu uveďte

 • kdy byste si školení přáli
 • kde by se mělo konat
 • pro koho – úroveň uživatele a
 • téma školení.

Rádi se s Vámi domluvíme.

Tým Moodle

TURNITIN

Manuály k práci se systémem

Manuály k práci se systémem Turnitin spolu s často kladenými dotazy naleznete ZDE.

Přihlášení do Turnitinu

Do systému Turnitin na UK se přihlašujte pouze přes webovou adresu turnitin.cuni.cz, pomocí tlačítka Přihlásit do Turnitinu.

ADOBE CONNECT

Jak uskutečnit webinář a zveřejnit záznam konference

Návod, jak uskutečnit webinář, naleznete  ZDE.

Návod jak zveřejnit záznam konference ZDE.

V případě nejasností či dotazů, kontaktujte Oddělení podpory e-learningu 1. LF UK: e-mail, tel: +420 224 96 4162, nebo +420 777 10 11 66.

STREAMSERVERY

Jak vložit videa ze streamserveru do kurzu Moodle

Návod, jak vložit videa ze streamserveru do kurzu Moodle, naleznete ZDE

MS TEAMS

Vše o MS Teams

Návody a webináře naleznete ZDE

ZOOM

Vše o ZOOM

Informace o využívání online konferenčního nástroje naleznete ZDE

PREZENTACE Z PŘEDNÁŠEK A ROZŠIŘUJÍCÍ MATERIÁLY

Přednáška Didaktika e-learningu, PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., 12.6.2019
Přednáška Tři zásady efektivního e-learningu, MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D., 19.6.2019
Přednáška Jak oživit online kurz, PhDr. Braňo Frk, Ph.D., 22.10.2019
Využití wiki ve výuce, RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Vejražka, Ph.D., 5.11.2019
Využití inovativních technologií ve vzdělávání příslušníků síťové generace, Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D., 25.11.2019

                 Podpořeno projektem: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362)