Zaměstnanecká díla a autorské právo

Datum: 12. 11. 2019

Čas: 13.30 – 15.00 hod.

Místnost: Modrá posluchárna, Celetná 20

Přednášející: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.

Registrace: ZDE

V rámci pracovněprávních vztahů, jejichž předmětem je tvůrčí činnost zaměstnance, mohou vznikat zaměstnanecká autorská díla. Autorský zákon upravuje zvláštní režim práv a povinností k těmto zaměstnaneckým dílům, jehož výchozím principem je výkon majetkových práv k zaměstnaneckému dílu zaměstnavatelem s výrazným omezením osobnostních práv autora ve prospěch zaměstnavatele. Problematiku vytváření zaměstnaneckých děl je třeba současně zasadit do širšího kontextu, zahrnujícího za prvé vytváření jiných předmětů duševního vlastnictví (například vynálezů a průmyslových vzorů) v pracovněprávních vztazích, za druhé vytváření  autorských děl mimo pracovněprávní vztahy, zejména pak při vytváření děl na objednávku externími autory a za třetí smluvní získávání a nakládání s předměty duševního vlastnictví (např. licenční vztahy).

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.