Webový server ADOBE CONNECT mimo provoz!

Z bezpečnostních důvodů je mimo provoz webový server Adobe Connect. Na serveru nejsou dostupné výukové materiály a konferenční místnosti. Situaci řeší příslušná bezpečnostní a IT oddělení Univerzity Karlovy. Zprovoznění serveru je očekáváno v lednu 2022. Místo serveru Adobe Connect lze pro potřeby výukového procesu využít jiné celouniverzitně podporované e-learningové nástroje, především LMS Moodle, MS Teams či ZOOM.

O vývoji situace Vás budeme informovat.

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.