Webináře – prevence plagiátorství

Dovolujeme si Vás pozvat na webináře pro akademické pracovníky pořádané v rámci centrálního rozvojového projektu Prevence plagiátorství ve studentských pracích. 

Webinář: Kde je hranice plagiátorství?

  • Datum: 29. dubna 2020, 15:00 hod.
  • Přednášející: Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. a Ing. Dita Dlabolová, Ph.D. 

Obsah webináře: 

Jak poznat, co je a co není plagiátorství? Jak posoudit jeho závažnost? Na uvedené otázky se pokusíme odpovědět během diskuse nad několika obecnými scénáři. Dále se budeme zabývat důvody, které vedou studenty k plagiátorství a možnostmi prevence. V rámci workshopu budou prezentovány výsledky výzkumu z 39 evropských zemí o tom, jak studenti a učitelé plagiátorství vnímají. Na závěr se zmíníme o technických možnostech systémů pro podporu odhalování plagiátorství a o tom, jak správně porozumět jejich výstupům.  

Registrace: http://academicintegrity.eu/webinar/ (odkaz na místnost obdržíte po registraci.) 

Contract cheating neboli práce psané na zakázku

  • Datum: 14. května 2020 15:00 
  • Přednášející: Ing. Veronika Králíková  

Obsah webináře:

„Zpracujeme podklady pro Vaše seminární či závěrečné práce, eseje nebo referáty“ lákají firmy studenty. Zaručují kvalitní práci, dokáží být rychlí a anonymní. Za pár korun má student po starostech. Co se ale skrývá za touto zdánlivě neškodnou službou? Na webináři si představíme problematiku porušování akademické etiky nazvanou contract cheating. Práce psané na zakázku jsou vážným problémem, který se objevuje napříč všemi univerzitami po celém světě. Pobavíme se o tom, jak vážná současná situace je, jak ji řešit nebo dokonce podvodům předcházet. Kromě toho budou představeny výsledky tuzemských i zahraničních výzkumů v této oblasti.


Registrace: http://academicintegrity.eu/webinar/ (odkaz na místnost obdržíte po registraci.) 


Cílem projektu Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích je pomoci domácí akademické komunitě dospět k jasnému konsenzu o povaze, projevech a hranicích plagiátorství. V rámci projektu podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy se za tímto účelem spojily Masarykova univerzita, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Pardubice, Vysoká škola ekonomická v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ostravská univerzita a Západočeská univerzita v Plzni. 

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.