Webináře – MS Teams

Cenrum pro podporu e-learningu si Vás dovoluje pozvat na online semináře, které se zabývají MS Teams.

 Základy práce s MS Teams

Termín: 1. 3. 2021 14:30-16:00 hodin, Virtuální místnost: připojit se zde

Termín: 11. 3. 2021 14:30-16:00 hodin, Virtuální místnost: připojit se zde

Lektor: Mgr. Tomáš Blümel/Dipl.-Math. Jana Javůrková

Microsoft Teams je online nástrojem suplujícím prezenční setkávání v rámci třídy, kruhu a dalších organizovaných skupin studentů s vyučujícím. Nejedná se tradiční LMS (learning management system, česky systém pro řízení studia), jako je např. Moodle. MS Teams nabízí prostor pro organizační komunikaci, online přednášky a sdílení materiálů. Seminář se bude zabývat základním nastavením a orientací v MS Teams. Pozornost bude věnována zejména specifikům přihlášení, vytvoření týmu a kanálu, vložením studijního materiálu a virtuální místnosti.

Přihlášení (1.3.2021 online): vzdělávací portál

Přihlášení (11.3.2021 online): vzdělávací portál

 Práce s MS Teams 2 – pro pokročilé

Termín: 17. 3. 2021 14:00-16:00 hodin, Virtuální místnost: připojit se zde

Termín: 22. 3. 2021 14:00-16:00 hodin, Virtuální místnost: připojit se zde

Lektor: Mgr. Tomáš Blümel/Dipl.-Math. Jana Javůrková/Ing. Martin Hammerbauer

Seminář volně navazuje na předchozí Základy práce s MS Teams. Cílem bude účastníky seznámit s možnostmi týmové komunikace, spolupráce a testování. Pozornost bude rovněž věnována specifikům a omezením, která se pojí se zmíněnými tématy v prostředí MS Teams. V neposlední části bude představena aplikace MS Stream.

Přihlášení (17. 3. 2021 online): vzdělávací portál

Přihlášení (22. 3. 2021 online): vzdělávací portál

 Využití MS Teams pro distanční výuku

Termín: 6. 4. 2021 od 13:00 – 14:30 hodin, Virtuální místnost: připojit se zde

 Lektor: Michal Princ (Microsoft Česká republika)

 Anotace: Těžiště semináře bude spočívat v následujících tématech a okruzích: scénáře pro distanční výuku – synchronní, asynchronní, poznámkový blok předmětu, web předmětu, záznamy výuky, úkoly a domácí práce studentů, testování znalostí, přehled aktivit studentů, novinky v Teams pro výuku. Seminář nabídne také doporučení pro vyučující, tipy a triky.

Přihlášení: vzdělávací portál

 Využití MS Teams pro distanční výuku – pokračování

Termín: 20. 4. 2021 13:00 – 14:30 hodin, Virtuální místnost: připojit se zde

 Lektor: Michal Princ (Microsoft Česká republika)

 Anotace: Tento seminář volně navazuje na předchozí. Těžiště semináře bude spočívat v následujících tématech a okruzích: práce z domova, projektová práce, týmové úkoly, hlasování, seznamy, doplňky pro Teams, automatizace činností (workflow), vlastní aplikace v Teams, novinky v Teams. Seminář nabídne také doporučení, tipy a triky.

Přihlášení: vzdělávací portál

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.