Výuka navzdory coronaviru? Teach online!

Centrum pro podporu e-learningu v souvislosti s karanténním opatřením rektora ze dne 11. března 2020 vypracovalo stručný návod, jak okamžitě nahradit zrušenou prezenční výuku online formou.

Návod je dostupný zde: Návod – prezentace

E-learning support center is connection to quarantine measures form 11 of March has prepared brief manual, how to replace cancelled in-class lectures by online learning.

Link for instructions: Instructions – presentation

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *