{:cz}Výuka navzdory coronaviru? Teach online!{:}{:en}Teaching despite coronavirus? Go online!{:}

{:cz}Centrum pro podporu e-learningu v souvislosti s karanténním opatřením rektora ze dne 11. března 2020 vypracovalo stručný návod, jak okamžitě nahradit zrušenou prezenční výuku online formou.

Návod je dostupný zde: Návod – prezentace

E-learning support center is connection to quarantine measures form 11 of March has prepared brief manual, how to replace cancelled in-class lectures by online learning.

Link for instructions: Instructions – presentation{:}{:en}E-learning support center is connection to quarantine measures form 11 of March has prepared brief manual, how to replace cancelled in-class lectures by online learning.

Link for instructions: Instructions – presentation{:}

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.