Tvorba e-learningových materiálů – školení

Centrum pro podporu e-learningu Vás zve na další sérii školení, která je zaměřená na specifické oblasti e-learningu a volně navazuje na školení z předchozí série.

Všechna školení se budou konat v počítačové učebně formou workshopu. Jelikož je možné se zúčastnit jen vybraných školení za série, je nutné se přihlásit na každou akci jednotlivě.

Možnosti komunikace v Moodlu

Datum: 16. 10.

Čas: 14.30. – 16.30 hod.

Místnost: učebna EDIS, José Martího 407/2, Hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 Veleslavín

Registrace: ZDE

Na workshopu budou představeny nástroje Moodlu pro synchronní i asynchronní komunikaci učitele se studenty a získávání zpětné vazby o online kurzu.

Představíme Vám zejména tyto moduly:

 • Oznámení a zprávy v Moodlu a jejich nastavení, posílání zpráv skupinám studentů
 • Quickmail – odesílání e-mailů prostřednictvím Moodlu
 • E-mail my teacher
 • Chat
 • Fórum
 • Anketa
 • Průzkum
 • Dotazník a dotazování

Školení bude probíhat na PC formou workshopu.

Rozvíjení spolupráce v Moodlu

Datum:  23. 10.

Čas: 14.30. – 16.30 hod.

Místnost: učebna EDIS, José Martího 407/2, Hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 Veleslavín

Registrace: ZDE

Tento workshop bude zaměřen na podporu spolupráce studentů. Nástroje rozvíjející spolupráci v Moodlu jsou zejména moduly Slovník, Databáze a Wiki. Účastníci budou seznámeni se specifiky těchto modulů a způsobem jejich efektivního využití ve výuce.

Seznámíme Vás s těmito moduly:

 • Slovník, druhy slovníků a jejich vzhled, tvorba hesel, propojování hesel, vkládání komentářů
 • Databáze, nastavení databáze, vytvoření šablony záznamu, hodnocení příspěvků v databázi
 • Wiki, tvorba wiki, kolaborativní a individuální režim, editování wiki studenty

Školení bude probíhat na PC formou workshopu.

Známky a sledování aktivity studenta v Moodlu

Datum: 30. 10.

Čas: 14.30. – 16.30 hod.

Místnost: učebna EDIS, José Martího 407/2, Hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 Veleslavín

Registrace: ZDE

Cílem tohoto školení bude seznámit účastníky s možnostmi známkování v Moodlu a se sledováním aktivity a pokroku studentů v kurzu. Dále se budeme soustředit na nastavení podmínek absolvování celého kurzu a udílením odznaků.

Zejména se budeme zabývat  těmito aspekty:

 • Celkový přehled známek
 • Kategorie známek, metody výpočtu souhrnné známky
 • Podmíněné plnění aktivit
 • Nastavení podmínek pro absolvování kurzu
 • Udílení odznaků za plnění aktivit a absolvování kurzu

Školení bude probíhat na PC formou workshopu.

Adobe Connect a Streamservery

Datum: 7. 11.

Čas: 14.30. – 16.30 hod.

Místnost: učebna EDIS, José Martího 407/2, Hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 Veleslavín

Registrace: ZDE

Školení bude zaměřené na praktické ukázky využití LMS Adobe Connect ve výuce. Naučíte se snadno a rychle nasdílet PowerPointovou prezentaci studentům. Také Vám představíme „Webinář“ jako nástroj pro setkávání studijních skupin v reálném čase. Založíte si svou konferenční místnost a zrealizujete vlastní webinář. Uvidíte jak snadné to je.

Výuková videa se stávají neodmyslitelnou součástí elektronického vzdělávání. K jejich ukládání a přehrávání používáme tzv. Streamserver. V tomto kurzu se naučíte nahrávat videa na server, publikovat je a sdílet v kurzu Moodle.

Školení bude probíhat na PC formou workshopu.

Wikisystémy

Datum: 14. 11.

Čas: 14.30. – 16.30 hod.

Místnost: učebna EDIS, José Martího 407/2, Hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 Veleslavín

Registrace: ZDE

Základy práce s Wikisystémy.

Cílem je seznámit účastníky školení jak s teorií wikisystémů, tak praktickou stránkou – vytváření obsahu v jejich rámci.

Soustředíme se především na tyto aspekty:

 • Teorie wikisystémů, jejich charakteristiky a výhody
 • Představení Wikipedie jako nejznámějšího wikisystému
 • Základy práce s Wikipedií, hlavní pravidla (tzv. 5 pilířů)
 • Základy práce se zdroji na Wikipedii (v jakém případě je třeba uvádět zdroj a co je respektovaný zdroj)
 • Vytváření a editace hesel ve Wikipedii

Školení bude probíhat na PC formou workshopu.

Podpořeno projektem: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362)

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.