Testování studentů a přijímací řízení prováděné v systému Moodle

Centrum podpory e-learningu očekává, že během zkouškového období mohou být významně zvýšeny nároky na servery systému Moodle UK a proto, abychom předešli vzniku mimořádných situací, navrhujeme následující opatření, která by měla pomoci tuto situaci řešit:

Testování studentů (týká se pouze kurzů, kde vyučující plánuje zároveň testovat 50 a více studentů)

  1. Minimálně 14 dní před prvním plánovaným testováním v rámci daného kurzu sdělit záměr testovat, a to prostřednictvím tohoto formuláře https://moodleoffice.cuni.cz/formp
  2. Následně bude celý kurz migrován na nový server a vyučujícímu bude sdělena emailem url adresa nového umístění kurzu.
  3. Další zkoušení v rámci daného kurzu již není nutné nahlašovat, ani jinak rezervovat.

Přijímací řízení (týká se pouze celouniverzitní instalace Moodle)

  1. Pokud bude v LMS Moodle pořádáno přijímací řízení (pro libovolný počet uchazečů), pak prosíme o nahlášení, opět 14 dní předem, ve formuláři dostupném zde https://moodleoffice.cuni.cz/prijmacky
  2. Přijímací řízení bude založeno jako samostatný nový kurz
  3. Moodle UK je připraven i pro zápis osob, které zatím nemají vztah k univerzitě.

Prosíme všechny vyučující, aby s námi v této záležitosti spolupracovali a pomohli tak pro naše studenty zachovat komfortní prostředí LMS Moodle UK.

Dotazy k danému opatření na moodle-help@ruk.cuni.cz.

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.