Spuštění MOOC Platformy – Italská fronta

Centrum pro podporu e-learningu Ústřední knihovny Univerzity Karlovy zahajuje pilotní provoz platformy pro e-learningové vzdělávací kurzy, takzvané Massive Open Online Courses označované zkratkou MOOC. Inspirovali jsme se existující praxí na mnoha zahraničních univerzitách, které tímto způsobem zpřístupňují zajímavé vědní obory laické veřejnosti a prezentují výsledky své činnosti. Jako pilotní projekt byl vytvořen kurz v anglickém jazyce Italská fronta v letech 1915 – 1917 na řece Soči, který je momentálně v nabídce spuštěných online kurzů společně s kurzem v českém jazyce Spánková medicína.

 

Italská fronta v letech 1915 – 1917 na řece Soči

„Nikdy nevěř tomu, že válka jakkoliv nutná a ospravedlnitelná, není zločin.“

Ernest Hemingway

 

Anotace: Kurz účastníky seznamuje se zásadními okamžiky vývoje tzv. sočské fronty během „Velké války“. Obsahově se kurz nejprve zaměřuje na příčiny vypuknutí válečného konfliktu a příchodu „apeninské mocnosti“ do konfliktu, následně se náplň věnuje porovnání vojenského zázemí Habsburské monarchie a Italského království. V hlavní částí témata vysvětlují specifika italské fronty a samotný průběh válečného zápolení na řece Soči, které vyvrcholilo Průlomem u Caporetta. Přednášky jsou obohaceny dobovou výpovědí rodáka české vsi Kunčice, Františka Skály, aktivního účastníka deváté bitvy na Soči. Cílem kurzu je účastníkovi zprostředkovat vhled do problematiky geograficky nejvýše položeného válečného bojiště první světové války.

 

Autoři: Mgr. Miriam Kolar Tůmová, Mgr. Tomáš Blűmel

Recenze: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D., FF UK

Studijní cyklus: 17. 11. – 21. 12. 2019

Přístup do kurzu: pro zápis do kurzu je třeba se registrovat ZDE 

Po vyplnění registračního formuláře se s Vámi spojí tvůrci kurzu. Počet účastníků je omezen.

Kurz je zdarma a je otevřený pro hosty v režimu čtení ZDE. Jednotlivá témata budou zobrazována postupně.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *