Školení podzim 2021

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy si Vás dovoluje pozvat na podzimní běh školení. Všechna školení se uskuteční online. Registrace pro zaměstnance UK probíhá ve vzdělávacím portále. V případě dotazů kontaktujte administrátorku školení Karolínu Savincovou, karolina.savincova@ruk.cuni.cz, tel.: 771 139 215

Školení Moodle

Novinky v Moodle verze 3.11 

 • Termín: 13. 09. 2021 | 14:30-15:30 | připojit se 
 • Lektor: Hana Ovesleová, Tomáš Blümel
 • Anotace: Cílem semináře je seznámit účastníky s novinkami nové verze Moodle 3.11. provozované od července 2021 na UK. Jedná se především o změny vzhledu a rozložení, sledování plnění aktivit, nastavení dlouhé tvořené odpovědi v testu, změny nastavení rychlosti přehrávání u audio/video přehrávače apod. 
 • Přihlašování: Vzdělávací portál

Administrace a tvorba kurzu v Moodle

 • Termín: 22. 09. 2021 | 10:00-11:30 | připojit se
 • Lektor: Hana Ovesleová, Tomáš Blümel
 • Anotace: Cílem je seznámit účastníky školení se základní obsluhou online kurzu v Moodle. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti: založení kurzu (vyplnění žádosti, umístění kurzu, Moodly na UK, orientace v prostředím Moodlu (vyhledávání kurzů, moje kurzy, nástěnka, kalendář), nastavení kurzu (název, délka trvání, typ uspořádání, vzhled), administrování kurzu (zapisování účastníků, role, skupiny), zálohování kurzu (vytvoření zálohy, obnovení kurzu pomocí zálohy, archivace kurzů), vkládání materiálů (popisek, soubor, složka, stránka, URL) apod.
 • Přihlašování: Vzdělávací portál

⇒ Sběr a hodnocení studentských prací v Moodle

 • Termín: 06.10. 2021 | 10:00-11:30 | připojit se
 • Lektor: Tomáš Blümel, Hana Ovesleová
 • Anotace: Budou představeny moduly Úkol, Workshop a Úkol Turnitin. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti: zadání a nastavení modulu úkol a vkládání komentáře pro studenty, zadání workshopu a nastavení jeho fází, vzájemné hodnocení studentů studenty, zveřejnění úspěšných prací, zadání a nastavení úkolu Turnitin, práce ve Feedback studiu, zpráva o podobnosti.
 • Přihlašování: Vzdělávací portál

⇒ Sběr a hodnocení studentských prací v Moodle (část 2.)

 • Termín: 12.10. 2021 | 10:00-11:00 | připojit se
 • Lektor: Tomáš Blümel, Hana Ovesleová
 • Anotace: Seminář je pokračováním kurzu z 6.10.2021, které muselo být z technických důvodů přerušeno. Budeme se věnovat především nastavení modulu WORKSHOP a ÚKOL TURNITIN.

Testy a banka úloh v Moodle

 • Termín: 13.10. 2021 | 10:00-11:30 | připojit se
 • Lektor: Hana Ovesleová, Tomáš Blümel
 • Anotace: Cílem je seznámit účastníky školení s tvorbou a administrací testů v Moodle. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti: nastavení testu, nastavení známkování, tvorba a vkládání testových otázek, seznámení s různými typy testových otázek, náhodné otázky, práce s bankou úloh, hromadný import otázek do banky úloh, import otázek/testů z H5P apod.
 • Přihlašování: Vzdělávací portál

 Spolupráce v Moodle 

 • Termín: 18.10. 2021 | 14:00-15:30 | připojit se
 • Lektor: Tomáš Blümel, Hana Ovesleová
 • Anotace: Toto školení je zaměřeno na podporu spolupráce studentů v Moodlu. Účastníci budou seznámeni s těmito moduly: slovník, druhy slovníků a jejich vzhled, tvorba hesel, propojování hesel, vkládání komentářů, databáze, nastavení databáze, vytvoření šablony záznamu, hodnocení příspěvků v databázi, wiki, tvorba wiki, kolaborativní a individuální režim, editování wiki studenty.
 • Přihlašování: Vzdělávací portál

 Komunikace v Moodle 

 • Termín: 20.10. 2021 | 10:00-11:30 | připojit se
 • Lektor: Karolína Savincová, Hana Ovesleová
 • Anotace: Cílem školení je představit možnosti komunikace mezi účastníky kurzů a získávání zpětné vazby od studentů. Představeny budou zejména tyto moduly: Oznámení a zprávy v Moodlu a jejich nastavení, posílání zpráv skupinám studentů, chat, fórum, anketa, průzkum, dotazník a dotazování.
 • Přihlašování: Vzdělávací portál

⇒ Známky a aktivita studentů v Moodle

 • Termín: 01.11. 2021 | 14:30-16:00 | připojit se
 • Lektor: Jana Javůrková, Tomáš Blümel
 • Anotace: Cílem je seznámit účastníky školení s možnostmi známkování a sledování aktivity studenta a jeho pokroku v kurzu. Dále se budeme soustředit na nastavení podmínek absolvování celého kurzu a udílením odznaků. Zejména se budeme zabývat  těmito aspekty: celkový přehled známek, kategorie známek, metody výpočtu souhrnné známky, podmíněné plnění aktivit, nastavení podmínek pro absolvování kurzu, udílení odznaků za plnění aktivit a absolvování kurzu apod.
 • Přihlašování: Vzdělávací portál

H5P aktivity v Moodle

 • Termín: 10.11. 2021 | 14:00-15:30 | připojit se
 • Lektor: Hana Ovesleová, Andrej Kováčik
 • Anotace: Cílem je seznámit účastníky školení s možnostmi pokročilejších činností v Moodle. Pozornost bude věnována H5P aktivotám pro rozmanitou tvorbu interaktivního materiálu. Seminář bude doplněn o příklady dobré praxe. 
 • Přihlašování: Vzdělávací portál

Školení MS Teams

Teams pro začátečníky I.

 • Termín: 20.09. 2021 | 14:30-16:00 | připojit se
 • Lektor: Jana Javůrková, Tomáš Blümel
 • Anotace: Seminář se bude zabývat základním nastavením a orientací v MS Teams. Pozornost bude věnována zejména specifikům přihlášení, vytvoření týmu a kanálu, vložením studijního materiálu a virtuální místnosti.
 • Přihlašování: Vzdělávací portál

Využití MS Teams pro distanční výuku

 • Termín: 21.09. 2021 | 14:00-15:30 | připojit se | Akce zrušena pro malý zájem. Nový termín bude stanoven (předběžně 11/2021).
 • Lektor: Michal Princ
 • Anotace: Seminář bude věnován především představení nových funkcionalit MS Teams a novinkám, které lze očekávat v následujícím čase. Budou také představena doporučení pro vyučující, tipy a triky.
 • Přihlašování: Vzdělávací portál

Teams pro začátečníky II.

 • Termín: 29.09. 2021 | 14:30-16:00 | připojit se
 • Lektor: Tomáš Blümel, Jana Javůrková
 • Anotace: Seminář se bude zabývat základním nastavením a orientací v MS Teams. Pozornost bude věnována zejména specifikům přihlášení, vytvoření týmu a kanálu, vložením studijního materiálu a virtuální místnosti.
 • Přihlašování: Vzdělávací portál

Teams pro pokročilé I.

 • Termín: 04.10. 2021 | 14:30-16:00 | připojit se
 • Lektor: Jana Javůrková, Tomáš Blümel
 • Anotace: Seminář volně navazuje na předchozí seminář pro začátečníky. Cílem bude účastníky seznámit s možnostmi týmové komunikace, spolupráce a testování. Pozornost bude rovněž věnována specifikům a omezením, která se pojí se zmíněnými tématy v prostředí MS Teams. V neposlední části bude představena aplikace MS Stream a OneDrive.
 • Přihlašování: Vzdělávací portál

Teams pro pokročilé II.

 • Termín: 21.10. 2021 | 14:00-15:30 | připojit se
 • Lektor: Tomáš Blümel, Jana Javůrková
 • Anotace: Seminář volně navazuje na předchozí seminář pro začátečníky. Cílem bude účastníky seznámit s možnostmi týmové komunikace, spolupráce a testování. Pozornost bude rovněž věnována specifikům a omezením, která se pojí se zmíněnými tématy v prostředí MS Teams. V neposlední části bude představena aplikace MS Stream a OneDrive.
 • Přihlašování: Vzdělávací portál

Školení MS Sharepoint

MS Teams a SharePoint pro začátečníky i pokročilé

 • Termín: 23.11. 2021 | 14:00-16:00 | připojit se
 • Lektor: Michal Princ (Microsoft ČR)
 • Anotace: Na semináři budou nejprve představeny tři podstatné novinky pro v MS Teams. Následně bude hlavní náplň věnována vzájemnému propojení mezi MS Teams a službou SharePoint, která je platformou pro webové aplikace. Pozornost bude věnována i specifikům v používání v rámci Univerzity Karlovy. SharePoint v sobě spojuje různé funkce, které jsou tradičně oddělenými aplikacemi: intranet, extranet, správa obsahu, správa dokumentů, osobní cloud, firemní sociální síť, firemní vyhledávání, správa pracovních postupů a firemní úložiště aplikací. Přijďte se podívat, na co všechno můžete využít SharePoint v rámci univerzitní licence MS Office365. 
 • Přihlašování: Vzdělávací portál

Školení ZOOM

ZOOM pro začátečníky

 • Termín: 14.10. 2021 | 14:00-15:30 | připojit se
 • Lektor: Daniel Rajdl
 • Anotace: Seminář je věnován základům práce se ZOOM Meetings. Budeme se věnovat problematice přihlášení, nastavení rozhraní výukového prostředí, práci s uživateli, rolemi.
 • Přihlašování: Vzdělávací portál

ZOOM pro mírně pokročilé

 • Termín: 11.11. 2021 | 14:00-15:30 | připojit se
 • Lektor: Daniel Rajdl
 • Anotace: Seminář je věnován pokročilým modulům práce se ZOOM Meetings. Budeme se věnovat problematice pokročilému nastavení rozhraní výukového prostředí, práci s uživateli, práci se skupinami v breakout rooms apod.
 • Přihlašování: Vzdělávací portál

Video

⇒ Základy práce s audio/video soubory ve službě Streamserver CUNI

 • Termín: 7.10. 2021 | 14:00-15:30 | připojit se
 • Lektor: Tomáš Nikl
 • Anotace: Stremovací server ukládá a přehrává videa v chráněném nebo volném režimu. Videa jsou prezentována na samostatném portálu anebo se vkládají do kurzů Moodle či přednášek a prezentací uložených v jiných LMS. Školení vás naučí nahrát soubor na streamserver, opatřit ho metadaty, nastavit režim a oprávnění prohlížení a dále vás provede procesem sdílení v různých komunikačních kanálech.
 • Přihlašování: Vzdělávací portál

Jak připravit efektivní videoprezentaci II.

 • Termín: 19.10. 2021 | 14:00-15:30 | připojit se
 • Lektor: Jan Alisczech Březina
 • Anotace: Navazujeme na úvodní školení druhým dílem, který se bude věnovat technickému vybavení, probereme různé varianty hardwarového vybavení a jejich vliv na celkový výsledek. Různé varianty snímacích zařízení, mikrofony, světla a drobné příslušenství. Dále se budeme věnovat volbě správných video formátů a jejich nastavení. Vysvětlíme si, jak dosáhnout optimálního poměru kvality záznamu a velikosti vzniklého souboru.
 • Přihlašování: Vzdělávací portál

Socrative Pro

Socrative pro začátečníky

 • Termín: 04.11. 2021 | 14:00-15:00 | připojit se
 • Lektor: Michaela Matoušková a kol.
 • Anotace: Socrative je online nástroj na tvorbu krátkých testů či kvízů pro rychlou zpětnou vazbu při výuce. Na školení budou prezentovány také pokročilejší možnosti, jaké nabízí licencovaný účet Socrative PRO. V kurzu se naučíte založit kvíz, spravovat účty, místnosti a uživatele, třídit složky, nastavit reporty apod.
 • Přihlašování: Vzdělávací portál

Socrative příklady dobré praxe

 • Termín: 08.11. 2021 | 14:00-15:00 | připojit se
 • Lektor: Michaela Matoušková a kol.
 • Anotace: Socrative je online nástroj na tvorbu krátkých testů či kvízů pro rychlou zpětnou vazbu při výuce. Na školení budou prezentovány také pokročilejší možnosti, jaké nabízí licencovaný účet Socrative PRO. Těžiště kurzu bude spočívat v představení využití tohoto nástroje ve výuce, budou prezentovány příklady z praxe, počítáme s diskusí a výměnou zkušeností.
 • Přihlašování: Vzdělávací portál

Socrative Pro for (distant) teaching

 • Date: 09.11. 2021 | 16:00-17:00 | join in
 • Lector: Sanchit Gangar and Michaela Matoušková
 • Anotace: Socrative is an online tool for creating short tests or quizzes for quick feedback in teaching. The training will also present more advanced options offered by the licensed Socrative PRO account. In the course, you will learn to create a quiz, manage accounts, rooms, and users, sort folders, set up reports, etc. The training will focus more on advanced users.
 • Registration: Vzdělávací portál

Metodika

Tvorba multimediální knihy ePubli

 • Termín: 5.10.2021 | 14:30-16:00 | připojit se
 • Lektor: Pavel Hanousek
 • Anotace: Publikační systém ePubli poskytuje unikátní automatizované publikování elektronických knih s vysokým stupněm zabezpečení proti redistribuci. Školení Vás seznámí s prostředím a se základy práce s platformou ePubli. 
 • Přihlašování: Vzdělávací portál

Autorské právo v e-learningu

 • Termín: 12.10.2021 | 14:00-15:30 | připojit se
 • Lektor: Anna Horecká
 • Anotace: Školení bude věnováno legislativnímu rámci autorského práva v oblasti e-learningu. Důraz bude kladen na tvorbu studijních materiálů, využití části či celého díla pro potřeby výuky, citace, druhy licencí apod. 
 • Přihlašování: Vzdělávací portál

 

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.