Školení MOODLE: jaro 2021

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy si Vás dovoluje pozvat na podzimní běh školení zaměřených na Moodle. Školení se uskuteční formou ONLINE webináře.

 Tvorba a administrace kurzu v Moodlu

Termín: úterý 9. 3. 2021 v 10:00 – 12:00 hod., konferenční místnost: připojit se zde

Cílem je seznámit účastníky školení se základní obsluhou online kurzu v Moodle. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti:

 • Založení kurzu (vyplnění žádosti, umístění kurzu, Moodly na UK)
 • Orientace v prostředím Moodlu (vyhledávání kurzů, moje kurzy, nástěnka, kalendář)
 • Nastavení kurzu (název, délka trvání, typ uspořádání, vzhled)
 • Administrování kurzu (zapisování účastníků, role, skupiny)
 • Zálohování kurzu (vytvoření zálohy, obnovení kurzu pomocí zálohy, archivace kurzů)
 • Vkládání materiálů (popisek, soubor, složka, stránka, URL)
 • Tvorbu kurzu s ohledem na didaktické zásady

Přihlašování: Vzdělávací portál

 Sběr a hodnocení studentských prací v Moodle

Termín: úterý 16. 3. 2021 v 10:00 – 12:00 hod., konferenční místnost: připojit se zde

Budou představeny moduly Úkol, Workshop a Úkol Turnitin. Modul Workshop je určen k hodnocení prací studentů spolužáky. Úkol Turnitin umožňuje integraci nástroje Turnitin do rozhraní Moodlu, proto je velmi vhodný například pro nácvik akademického psaní. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti:

 • Zadání a nastavení modulu Úkol a vkládání komentáře pro studenty
 • Zadání Workshopu a nastavení jeho fází, vzájemné hodnocení studentů studenty, zveřejnění úspěšných prací
 • Zadání a nastavení Úkolu Turnitin, práce ve Feedback studiu, zpráva o podobnosti

Přihlašování: Vzdělávací portál

 Testování v Moodle

Termín: úterý 23. 3. 2021 v 10:00 – 12:00 hod., konferenční místnost: připojit se zde

Cílem je seznámit účastníky školení s tvorbou a administrací testů v Moodle. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti:

 • Nastavení Testu
 • Nastavení známkování
 • Vkládání testových otázek
 • Seznámení s různými typy testových otázek
 • Práce s bankou úloh
 • Analýza výsledků

Přihlašování: Vzdělávací portál

 Možnosti komunikace v Moodle

Termín: středa 7. 4. 2021 v 10:00 – 12:00 hod., konferenční místnost: připojit se zde
Cílem školení je představit možnosti komunikace mezi účastníky kurzů a získávání zpětné vazby od studentů. Představeny budou zejména tyto moduly:

 • Oznámení a zprávy v Moodlu a jejich nastavení,
 • Posílání zpráv skupinám studentů
 • Chat
 • Fórum
 • Anketa
 • Průzkum
 • Dotazník a dotazování

Přihlašování: Vzdělávací portál

 Rozvíjení spolupráce v Moodle

Termín: středa 14. 4. 2021 v 10:00 – 12:00 hod., konferenční místnost: připojit se zde

Toto školení je zaměřeno na podporu spolupráce studentů v Moodlu. Budou představeny moduly Slovník, Databáze, Wiki. Účastníci budou seznámeni s těmito moduly:

 • Slovník, druhy slovníků a jejich vzhled, tvorba hesel, propojování hesel, vkládání komentářů
 • Databáze, nastavení databáze, vytvoření šablony záznamu, hodnocení příspěvků v databázi
 • Wiki, tvorba wiki, kolaborativní a individuální režim, editování wiki studenty

Přihlašování: Vzdělávací portál

 Známky a sledování aktivity studenta v Moodle

Termín: středa 21. 4. 2021 v 10:00 – 12:00 hod., konferenční místnost: připojit se zde

Cílem je seznámit účastníky školení s možnostmi známkování a sledování aktivity studenta a jeho pokroku v kurzu. Dále se budeme soustředit na nastavení podmínek absolvování celého kurzu a udílením odznaků. Zejména se budeme zabývat  těmito aspekty:

 • Celkový přehled známek
 • Kategorie známek, metody výpočtu souhrnné známky
 • Podmíněné plnění aktivit
 • Nastavení podmínek pro absolvování kurzu
 • Udílení odznaků za plnění aktivit a absolvování kurzu

Přihlašování: Vzdělávací portál

 Tvorba H5P a Hot Potatoes v Moodle

Termín: úterý 27. 4. 2021 v 10:00 – 12:00 hod., konferenční místnost: připojit se zde

Cílem je seznámit účastníky školení s možnostmi pokročilejších činností v Moodle. Nejprve bude pozornost věnována modulu H5P pro rozmanitou tvorbu interaktivního materiálu. Následně bude představen modul Hot Potatoes vodný pro ověření znalostí studentů.

Přihlašování: Vzdělávací portál

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.