Školení: Antiplagiátorské systémy na UK

Centrum pro podporu elearningu při Ústřední knihovně UK si Vás dovoluje pozvat na školení týkající se antiplagiátorských systémů na Univerzitě Karlově.

Úvod do systémů pro prevenci plagiátorství na UK

  • Termín: 17. 3. 2021 od 16:00-18:00 hodin
  • Lektor: Mgr. Viktor Fuglík Ph.D., PhDr. Radka Římanová Ph.D.

Anotace: Kurz se zaměřuje na problematiku využití systémů pro prevenci plagiátorství používaných na UK, konkrétně pak webové aplikace Turnitin a Thesis, resp. Odevzdej. Orientuje se na základní ovládání aplikací, jejichž prvotní nasazení do výuky je možné již po několika desítkách minut, ale pracuje také s pedagogickými aspekty hodnocení prací a dosavadními zkušenostmi s touto problematikou na Univerzitě Karlově. Součástí kurzu je i připomenutí práce s protokolem kontroly originality kvalifikační práce ukládaným do SIS, a to jak ze systému Theses, tak systému Turnitin. Prezentovány budou také výsledky komparace s dalšími dostupnými nástroji.

Registrace: vzdělávací portál

⇒ Turnitin v distančním vzdělávání

  • Termín: 20. 4. 2021 od 14:00-15:30 hodin
  • Lektor: Mgr. Viktor Fuglík Ph.D.

Anotace: Tato aplikace pro elektronické odevzdávání a hodnocení obsahu seminárních a závěrečných prací slouží na předních světových univerzitách k poskytování zpětné vazby studentům, výcviku akademického psaní a prevenci plagiátorství. Školení se zaměřuje na praktické aspekty používání aplikace v distančním vzdělávání a je určeno pro stávající uživatele Turnitinu a Moodle z řad akademických pracovníků, kteří se s aplikacemi již měli možnost dříve seznámit a znají jejich základní funkcionalitu a ovládání.

Registrace: vzdělávací portál

 

 

 

 

 

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.