Série školení Socrative

Dovolujeme si Vás pozvat na sérii online seminářů, které Vás seznámí s tím, jak využívat nástroj Socrative ve výuce. Socrative je jednoduchý online nástroj na tvorbu krátkých testů či kvízů pro rychlou zpětnou vazbu při výuce. Lze jej využít např. při přednášce jako metodu kontroly, zda studenti správně pochopili přednášenou látku, či zda si zapamatovali klíčové pojmy. Semináře se uskuteční v českém i anglickém jazyce.

 

Socrative pro začátečníky

 • Termín: 04.11. 2021 | 14:00-15:00 | připojit se
 • Lektor: Michaela Matoušková a kol.
 • Anotace: Socrative je online nástroj na tvorbu krátkých testů či kvízů pro rychlou zpětnou vazbu při výuce. Na školení budou prezentovány také pokročilejší možnosti, jaké nabízí licencovaný účet Socrative PRO. V kurzu se naučíte založit kvíz, spravovat účty, místnosti a uživatele, třídit složky, nastavit reporty apod.
 • Přihlašování: Vzdělávací portál

 

Socrative příklady dobré praxe

 • Termín: 08.11. 2021 | 14:00-15:00 | připojit se
 • Lektor: Michaela Matoušková a kol.
 • Anotace: Socrative je online nástroj na tvorbu krátkých testů či kvízů pro rychlou zpětnou vazbu při výuce. Na školení budou prezentovány také pokročilejší možnosti, jaké nabízí licencovaný účet Socrative PRO. Těžiště kurzu bude spočívat v představení využití tohoto nástroje ve výuce, budou prezentovány příklady z praxe, počítáme s diskusí a výměnou zkušeností.
 • Přihlašování: Vzdělávací portál

 

Socrative Pro for (distant) teaching

 • Date: 09.11. 2021 | 16:00-17:00 | join in
 • Lector: Sanchit Gangar and Michaela Matoušková
 • Anotace: Socrative is an online tool for creating short tests or quizzes for quick feedback in teaching. The training will also present more advanced options offered by the licensed Socrative PRO account. In the course, you will learn to create a quiz, manage accounts, rooms, and users, sort folders, set up reports, etc. The training will focus more on advanced users.
 • Registration: Vzdělávací portál

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.