Přednášky „Autorské právo a e-learning“

Centrum pro podporu e-learningu Ústřední knihovny UK Vás zve na dvě poslední přednášky z cyklu autorské právo a e-learning, které se na jaře nemohly uskutečnit z důvodu vyhlášení nouzového stavu. Pro přednášky se nám podařilo najít náhradní termíny na podzim. Jste srdečně zváni.

Účinná obrana proti zneužití autorského práva v akademickém prostředí

Datum: 22. 9. 2020 od 14.30 – 16.00 hod.
Místnost: Modrá posluchárna, Celetná 20
Přednášející: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.

Přihlašování: ZDE nebo na emailu zora.masatova@ruk.cuni.cz

Prevence. Moci neznamená smět. Mimosoudní a soudní ochrana. Předběžná opatření. Žaloby. Veřejné právo. Kolektivní správa práv. Aktivní věcná legitimace ve sporu (kdo žaluje). Význam autorské doložky. Pasivní věcná legitimace (koho žalovat). Průvodce soudním řízením – co od řízení očekávat. Význam judikatury českých soudů a SDEU. Spory z porušení smlouvy. Spory z porušení zákona.

POZOR ZMĚNA – AKCE BUDE ONLINE!

Školní práce studentů a autorské právo

Datum: 6. 10. 2020 od 14.30 do 16.00 hod.

Přednášející: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
online konferenční místnost v ZOOM: https://cuni-cz.zoom.us/j/3091186285

Přihlašování: ZDE nebo na emailu zora.masatova@ruk.cuni.cz

Přednáška se bude zabývat problematikou školních prací z pohledu autorského práva se zaměřením na e-learning.

Přednáška se po stručném obecnějším úvodu (autorské dílo, osoba autora, obsah a doba trvání autorských práv) zaměří na oblast výjimek a omezení autorských práv, tedy na možnosti užití školního díla v rámci zákonných výjimek a následně pak na specifický režim užití školního díla v situacích nad rámec zákonných výjimek. Závěrem pak zhodnotím východiska právní úpravy díla školního a zaměstnaneckého. V závěru bude ponechán prostor pro diskuzi na dané téma.

 

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.