Práce se systémem Moodle – cyklus školení II

V souvislosti s karanténním opatřením COVID-19 byla všechna školení zrušena a jsou průběžně nahrazována online webináři. Děkujeme za pochopení!

Centrum pro podporu e-learningu Ústřední knihovny UK si Vás dovoluje pozvat na sérii tří školení zaměřených na zvládnutí práce se systémem Moodle, který umožňuje tvorbu online kurzů.

Tvorba a administrace kurzu v Moodlu

Datum: 22. 4. 2020

Čas: 14.00 – 16.30 hod.

Místnost: Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1

Přihlašování: zde

Cílem je seznámit účastníky školení se základní obsluhou online kurzu v Moodlu. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti:

 • Založení kurzu (vyplnění žádosti, umístění kurzu, Moodly na UK)
 • Orientace v prostředím Moodle (vyhledávání kurzů, moje kurzy, nástěnka, kalendář)
 • Nastavení kurzu (název, délka trvání, typ uspořádání, vzhled)
 • Administrování kurzu (zapisování účastníků, role, skupiny)
 • Zálohování kurzu (vytvoření zálohy, obnovení kurzu pomocí zálohy, archivace kurzů)
 • Vkládání materiálů (popisek, soubor, složka, stránka, URL)
 • Tvorbu kurzu s ohledem na didaktické zásady

Sběr a hodnocení studentských prací v Moodle

Datum: 29. 4. 2020

Čas: 14.00 – 16.30 hod.

Místnost: Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1

Přihlašování: zde

Cílem je seznámit účastníky školení s tím, jak zadávat, vybírat a hodnotit studentské práce v Moodlu.

Budou představeny moduly Úkol, Workshop a Úkol Turnitin. Modul Workshop je určen k hodnocení prací studentů spolužáky. Úkol Turnitin umožňuje integraci nástroje Turnitin do rozhraní Moodlu, proto je velmi vhodný například pro nácvik akademického psaní. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti:

 • Zadání a nastavení modulu Úkol a vkládání komentáře pro studenty
 • Zadání Workshopu a nastavení jeho fází, vzájemné hodnocení studentů studenty, zveřejnění úspěšných prací
 • Zadání a nastavení Úkolu Turnitin, práce ve Feedback studiu, zpráva o podobnosti

Testování v Moodlu

Datum: 6. 5. 2020

Čas: 14.00 – 16.30 hod.

Místnost: Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1

Přihlašování: zde

Cílem je seznámit účastníky školení s možnostmi modulu Test v Moodlu. Budeme se soustředit zejména na tyto činnosti:

 • Nastavení Testu
 • Nastavení známkování
 • Vkládání testových otázek
 • Seznámení s různými typy testových otázek
 • Práce s bankou úloh
 • Analýza výsledků

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.