Práce se systémem Moodle – školení

Centrum pro podporu e-learningu Vás zve na sérii školení základní práce se systémem Moodle. 

Všechna tři školení jsou vhodná pro začátečníky bez předchozích zkušeností s Moodlem a budou probíhat formou workshopu. Proto je vhodné, aby si účastníci přinesli vlastní notebooky

Jelikož je možné absolvovat pouze některá školení ze série, je nezbytné se zvlášť registrovat na každé školení, kterého se chcete zúčastnit. 

Tvorba a administrace kurzu v Moodlu

Datum: 24. 9. 2019

Čas: 14. 30. – 17.00 hod.

Místnost: Zelená posluchárna, Celetná 20

Registrace: ZDE

Cílem je seznámit účastníky školení se základní obsluhou online kurzu v Moodlu. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti:

 • Založení kurzu (vyplnění žádosti, systémy Moodle na UK)
 • Orientace v prostředí Moodlu (vyhledávání kurzů, moje kurzy, nástěnka, kalendář)
 • Nastavení kurzu (název, délka trvání, typ uspořádání, vzhled)
 • Administrace kurzu (zapisování účastníků, role, skupiny)
 • Zálohování kurzu (vytvoření zálohy, obnovení kurzu pomocí zálohy, archivace kurzů)
 • Vkládání materiálů (popisek, soubor, složka, stránka, URL)
 • Tvorbu kurzu s ohledem na didaktické zásady

Sběr a hodnocení studentských prací

Datum: 1. 10. 2019

Čas: 14. 30. – 17.00 hod.

Místnost: Zelená posluchárna, Celetná 20

Registrace: ZDE

Cílem je seznámit účastníky školení s tím, jak zadávat, vybírat a hodnotit studentské práce v Moodlu.

Budou představeny moduly Úkol, Workshop a Úkol Turnitin. Modul Workshop je určen ke vzájemnému hodnocení studentů. Úkol Turnitin umožňuje integraci nástroje Turnitin do rozhraní Moodlu, proto je velmi vhodný například pro nácvik akademického psaní. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti:

 • Nastavení a známkování Úkolu a vkládání komentáře pro studenty
 • Zadání Workshopu a nastavení jeho fází, vzájemné hodnocení studentů, zveřejnění úspěšných prací
 • Zadání a nastavení Úkolu Turnitin, práce ve Feedback studiu, zpráva o podobnosti

Testování v Moodlu

Datum: 8. 10. 2019

Čas: 14. 30. – 17.00 hod.

Místnost: Zelená posluchárna, Celetná 20

Registrace: ZDE

Cílem je seznámit účastníky školení s tím, jak tvořit a používat testy v Moodlu. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti:

 • Nastavení testu 
 • Nastavení známkování 
 • Vkládání testových otázek
 • Seznámení s různými typy testových otázek
 • Práce s bankou úloh
 • Analýza výsledků

Těšíme se na brzkou shledanou!

Centrum pro podporu e-learningu

 

 Podpořeno projektem: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362)

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.