Podzimní cyklus přednášek zabývající se e-learningem

Centrum pro podporu e-learningu Ústřední knihovny UK pro Vás připravilo podzimní cyklus přednášek, které tematicky spojuje e-learning. V rámci série tří přednášek se můžete dozvědět, jak zatraktivnit elektronický kurz, jak obohatit výuku využitím wikisystémů a nebo se zaměřit na specifika příslušníků soudobé tzv. síťové generace a na jejich nároky na využití technologií ve vzdělávání.

Jak oživit online kurz

Datum: 22. 10. 2019

Čas: 14.30 – 16.00 hod.

Místnost: Zelená posluchárna, Celetná 20

Přednášející: PhDr. Braňo Frk, Ph.D.

Registrace: ZDE

Jak oživit online kurz. Technologie, aplikace a nástroje pro tvorbu vzdělávacího obsahu

Možností jak docílit zaujetí a motivaci online studujících je vícero, ale stěžejní roli hraje kvalitní a atraktivní obsah. Současným trendem v online vzdělávání je nahrazování rozsáhlých textů, interakcemi a multimediálním obsahem, preferuje se video, animace, vizualizace, zvukové a interaktivní prvky. V současnosti již na vytváření multimediálního obsahu není potřeba drahé vybavení nebo speciální dovednosti, k dispozici je spousta aplikací, software a databází digitálních zdrojů, díky kterým je tvorba poměrně snadná. Na přednášce získáte základní přehled o dostupných nástrojích a také jak připravovat multimédia didakticky a metodicky správně. Pro inspiraci bude v rámci přednášky prezentováno také hodně příkladů dobré i špatné praxe v online vzdělávání.

Využití wikisystémů ve výuce

Datum: 5. 11. 2019

Čas: 14.30 – 16.00 hod.

Místnost: Zelená posluchárna, Celetná 20

Přednášející: RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Vejražka, Ph.D., 1. lékařská fakulta UK

Registrace: ZDE

Wiki umožňuje aktivněji zapojit studenty do výuky a ukázat jim výhody otevřenosti. Stimuluje ke spolupráci a podporuje efektivní tvorbu nových materiálů. Může být ale wiki zdrojem relevantních informací? Jak je zajištěna důvěryhodnost otevřeného zdroje? V čem se práce na wiki liší od publikování v klasických médiích? Čím jsou přispěvatelé motivováni? Jak ošetřit autorská práva? Jak začít?

Využití inovativních technologií ve vzdělávání příslušníků síťové generace

Datum: 25. 11. 2019

Čas: 14.30 – 16.00 hod.

Místnost: Zelená posluchárna, Celetná 20

Přednášející: Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.

Registrace: ZDE

Technologie stále více ovlivňují život nás všech. Dostáváme se do situace, kdy tzv. „druhá počítačová revoluce“ nutí každého mít digitální kompetence. Týká se to občanského života i pracovního. Obtížně bychom hledali takovou profesi, která se bez spolupráce s moderními technologiemi obejde. Zcela jistě k nim nepatří pedagogové. Nestačí ovládat postupy dané oborem, který učí, je nezbytné se orientovat i v obecných didakticko-metodických záležitostech souvisejících s vybavením  všech (i studentů) minimálně 1:1. Znamená to, že technologie ovlivňují i samotnou pedagogiku. Podívejme se společně na to, jak?

Zaměstnanecká díla a autorské právo

Datum: 12. 11. 2019

Čas: 13.30 – 15.00 hod.

Místnost: Modrá posluchárna, Celetná 20

Přednášející: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.

Registrace: ZDE

V rámci pracovněprávních vztahů, jejichž předmětem je tvůrčí činnost zaměstnance, mohou vznikat zaměstnanecká autorská díla. Autorský zákon upravuje zvláštní režim práv a povinností k těmto zaměstnaneckým dílům, jehož výchozím principem je výkon majetkových práv k zaměstnaneckému dílu zaměstnavatelem s výrazným omezením osobnostních práv autora ve prospěch zaměstnavatele. Problematiku vytváření zaměstnaneckých děl je třeba současně zasadit do širšího kontextu, zahrnujícího za prvé vytváření jiných předmětů duševního vlastnictví (například vynálezů a průmyslových vzorů) v pracovněprávních vztazích, za druhé vytváření  autorských děl mimo pracovněprávní vztahy, zejména pak při vytváření děl na objednávku externími autory a za třetí smluvní získávání a nakládání s předměty duševního vlastnictví (např. licenční vztahy).

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.