Odemykáme potenciál: Nabídka nových metodických školení

iPedagogika a Didaktika: Centrum pro podporu elearningu připravilo na květen/červen dva speciální semináře, které se věnují metodice online výuky.

Seminář S3: Didaktické aspekty testování v Moodle

  • Termín: středa 25.05.2022 | 14:00-15:30
  • Lektor: Jaroslav Pěnička | jazyk: slovensky
  • Přihlášení pro zaměstnance UK: vzdělávací portál | Odkaz na schůzku: připojit se zde
  • Anotace: Kurz nabízí úvod do specifik testování v Modle vzhledem k teorii a praxi využívání didaktických testů v pedagogice. Cílem kurzu je klást si a reflektovat otázky typu: Jak v závislosti na typu testu (testování absolutního, relativního výkonu) vzhledem ke kognitivní náročnosti testu (revidovaná Bloomova taxonomie), efektivně (ekonomicky) testovat v Moodle. Poukazuje na limity a výhody využívání testování (vstupního/průběžného/výstupního) v Moodle vzhledem ke stanoveným didaktickým cílům. Ve zkratce jak testovat to, co chceme testovat.

Seminář S4: Pedagogy Wheel Allana Carringtona: Kolo iPedagogiky

  • Termín: středa 01.06.2022 | 14:00-15:30 POZOR! Změna termínu z 11.05.2022.
  • Lektor: Lucie Rohlíková, Jana Vejvodová | jazyk: česky
  • Přihlášení pro zaměstnance UK: vzdělávací portál | Odkaz na schůzku: připojit se zde
  • Anotace: Díky kolu iPadagogiky Allana Carringtona získávají učitelé pomůcku, která váže aplikace na specifické výstupy učení přímo propojené s moderními strategiemi a teoriemi učení. S kolem iPedagogiky mohou učitelé při plánování výuky najít aplikaci, která jejich studentům nejvíce pomůže, nebo mohou toto kolo použít během výuky k rozšíření nebo prohloubení učení, k získání specifických dovedností pro 21. století nebo k práci s konkrétním obsahem. [cit. z https://designingoutcomes.com/czech-padagogy-wheel] Více informací na portálu padogogy.cz.

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.