Nové kurzy pro výuku UK již pouze na Moodle 2

Informace k zakládání nových kurzů Moodle na UK

Vzhledem k velkému nárůstu žádostí o založení nových kurzů v poslední době došlo k naplnění kapacity instalace Moodle 1. Všechny nové kurzy pro výuku na UK jsou nyní zakládány na instalaci Moodle 2, která je svými parametry, včetně způsobu přihlašování (přístupovými údaji CAS), rovnocenná s Moodlem 1.

Prosím věnujte nyní více pozornosti informacím, kde máte uloženy kurzy, protože vizuálně jsou obě instalace shodné. Stejně tak platí, že před odesláním žádosti je nutné na dl2.cuni.cz učinit prvotní přihlášení, aby vás systém mohl identifikovat. Teprve potom bude možné vás zapsat do kurzu jako učitele.

Pro kurzy, kde je potřeba přihlásit externisty, stále platí umístění na instalaci Moodle pro další vzdělávání a pro komerční kurzy umístění na Moodle pro hostování či MOOC.

Děkujeme za pochopení.

Centrum pro podporu elearningu UK

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.