Přednášky pro ukrajinské studenty v LS 2021/2022

Vážené studenty, vážení studenti,

Univerzita Karlova, jako největší vzdělávací instituce v České republice, se rozhodla nabídnout pomocnou ruku ukrajinským studentům a jednou z forem je zprostředkování nabídky distanční výuky a záznamů kurzů uskutečňovaných akademickými pracovníky na Univerzitě Karlově. V nabídce kurzů (v anglickém či českém jazyce), která se bude průběžně aktualizovat, naleznete přednášky z celé řady vědních oblastí. Cílem této pomoci je překlenout současnou situaci a poskytnout náhradu výuky, která je v důsledku válečného konfliktu přerušena či omezena. Od podzimu bychom rádi nabídli část kurzů v podobě virtuální mobility s možnosti plnohodnotného absolvování se závěrečnou kontrolu studia (zakončení zkouškou či zápočtem). Věříme, že i takto můžeme jako Univerzita Karlova nabídnout pomocnou ruku a zmírnit utrpení, které ukrajinský lid v současnosti zažívá.

Další aktivity pro ukrajinské studenty organizované Univerzitou Karlovou

Informace pro vyučující

Pokud byste rádi poskytli svůj kurs či nahrávky přednášek ukrajinským studentům. stačí, když zaregistrujete svůj kurs v tomto formuláři. Následně budete kontaktování pracovníky Centra pro podporu elearningu, kteří vám po dohodě založí kurs v systému Moodle MOOC a nastaví jeho dostupnost v režimu volný/po přihlášení/uzavřený.

Podpůrné školení zaměstnanců poskytující přednášky pro ukrajinské studenty

 • úterý 24.05.2022 | 15:00-16:30 | Podpůrné školení zaměstnanců poskytující přednášky pro ukrajinské studenty | registrace
 • Záznam školení
Proces sdílení přednášek pro ukrajinské studenty

Vážení učitelé, pokud se chcete zapojit do této iniciativy, postupujte podle tohoto návodu:

 1. Zaregistrujte svůj kurz na této stránce.
 2. Následně budete kontaktováni Centrem podpory e-learningu, u kterého upřesníte počáteční nastavení kurzu. V rámci iniciativy nabízí Univerzita Karlova tři typy kurzů:
  1. Otevřené – tyto kurzy jsou přístupné všem
  2. Uzavřené – do uzavřených kurzů se může dostat pouze osoba, která se zaregistrovala v systému Moodle
  3. Uzavřené zabezpečené přístupovým klíčem či ručním zápisem – do uzavřených kurzů se může dostat pouze osoba, která se zaregistrovala v systému Moodle a kterou do kurzu zapsal učitel. – Student vás bude kontaktovat s přihláškou, kterou můžete schválit 
 3. Po zadání kurzu pak spravujte kurz v systému Moodle tak, jak jste zvyklí z jiných instalací systému Moodle na univerzitě.

Pokud chcete sdílet již nahranou přednášku, postupujte podle tohoto návodu:

 1. Pomocí svých přihlašovacích údajů do CAS se přihlaste do https://stream.cuni.cz
 2. Nahrajte video, které chcete sdílet. Návod zde.
 3. Jakmile je video v systému zpracováno, o čemž budete informováni emailem, doplňte požadované údaje. zvolte způsob zveřejnění a video publikujte. Návod zde.
 4. Přímý odkaz na video zveřejněte v kurzu v systému Moodle.
 5. V případě potřeby se obraťte na centrum e-learningové podpory, které vám pomůže.

REGISTRACE | Své kurzy můžete zaregistrovat v tomto formuláři.

Kontakt na uživatelskou podporu pro vyučující UK

⇒ Kontakty na uživatelskou podporu UK

Email:

PODPORA | Uživatelské návody pro práci se systémem Moodle najdete na této stránce.

Často kladené dotazy
MOOC UK Jde o e-learningovou platfomu (Massive Open Online Courses) , jejímž cílem je zpřístupňovat zajímavé poznatky široké veřejnosti. Posláním platformy a otevřených výukových materiálů, které jsou zde umístěny, je zejména prezentovat výsledky činnosti akademiků Karlovy univerzity. Na tomto e-learningovém portále se nacházejí zejména otevřené kurzy, které jsou zdarma, a účastnit se jich může kdokoliv. MOOC platforma obsahuje online kurzy v českém i anglickém jazyce. Současně zde budou být nabízeny i kurzy pro odbornou veřejnost, které mohou být zpoplatněny a díky nimž si úspěšní absolventi zvýší svou odbornou kvalifikaci.

Informace pro ukrajinské studenty

Milí studenti,

pokud se chcete zúčastnit této iniciativy a navštěvovat kurzy určené pro ukrajinské studenty postupujte prosím dle tohoto návodu:

 1. Vyberte si kurs, který chcete studovat – seznam kurzů najdete v tabulce níže

Karlova univerzita nabízí tři typy kurzů:

 • otevřený – tyto kurzy jsou přístupné komukoliv v přístupu hosta
 • uzavřený – dostupný po registraci v systému https://mooc.cuni.cz/
 • uzavřený – zabezpečený přístupovým klíčem či ručním zápisem – do uzavřených kurzů se může dostat pouze osoba, která se zaregistrovala v systému Moodle a kterou do kurzu zapsal učitel. 

2. Můžete začít studovat dle pokynů vyučujícícho

V případě technických problémů kontaktujte Helpdesk na adrese: moodle-help@ruk.cuni.cz, do předmětu emailu napište zkratku UA

Přehled všech nabízených přednášek pro ukrajinské studenty