Další školení MS Teams

Pro enormní zájem jsme pro vás připravili další školení MS Teams. Školení se uskuteční formou webináře v MS Teams.

Využití MS Teams pro distanční výuku

Anotace: Těžiště semináře bude spočívat v následujících tématech a okruzích: různé tenanty v rámci UK – externisté v teams – základní přehled funkcí MS Teams – tvorba teamů – práce s dokumenty – plánování online schůzek. Seminář nabídne také doporučení pro vyučující, tipy a triky včetně seznámení s posledními novinkami.

  • Termín: 8. 10. 2020 od 15:00 – 16:00 hodin
  • Lektor: Ing. Jiří Kadavý (Microsoft Česká republika)
  • Více informací a přihlášení: vzdělávací portál
  • Odkaz na vstup do virtuální místnosti: připojit

Využití MS Teams pro distanční výuku pokračování

Anotace: Tento seminář volně navazuje na předchozí. Pozornost bude zaměřena zejména na zajištění asynchronní výuky a projektovou spolupráci kolegů v rámci týmu. Těžiště semináře bude spočívat v následujících tématech a okruzích: práce s dokumenty a jejich sdílení mezi účastníky týmu, zveřejňování výukových materiálů, zadávání individuálních úkolů, tvorba privátních týmů a získávání zpětné vazby. Bude vyhrazen prostor pro individuální dotazy.

  • Termín: 21.10. 2020 15:00 – 17: 00 hodin
  • Lektor: Ing. Jiří Kadavý (Microsoft Česká republika)
  • Více informací a přihlášení: vzdělávací portál
  • Odkaz na vstup do virtuální místnosti: připojit

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.