Bezpečnost: Základní rady pro bezpečnost e-learningu na UK

E-learning a základní bezpečnostní opatření

Dobře zabezpečená domácí počítačová síť
Změna výchozího hesla
Neumožňovat přístup nedůvěryhodným uživatelům přímo i nepřímo (např. rozkliknutím podezřelého odkazu v e-mailu)

Používání antivirového programu a aktualizace zařízení
Ochrana počítače antivirovým programem
Používat pouze legální software
Pravidelné zálohování

Heslo
Silné heslo
Nepoužívat vždy stejné heslo pro všechny aplikace
Nikomu nesdělovat své přístupové údaje a nikde je nezveřejňovat

Při testování v Moodle
Přístup přes CAS na Moodle 1 a 2, Moodle pro celoživotní vzdělávání – přístup přes e-mail, který prokazatelně patří studentovi nebo uchazeči o studium
Zabezpečení testu heslem

Přístup do videoplatformem
Přihlášení studenta přes CAS, pokud to platforma umožňuje
Nastavit schvalování přístupu (tzv. waiting room, aby se do konferenční místnosti přihlásili pouze účastníci, kteří skládají zkoušku)
Postup bezpečného zkoušení v Adobe Connect a Zoom je zpracován v metodice distančního zkoušení

Ochrana osobních údajů
Zajistěte, aby k osobním údajům a studijním výsledkům studenta neměl přístup nikdo třetí
Videozáznamy, na nichž jsou osobní údaje studentů nesmí být zveřejněny

Autorský zákon
Při tvorbě obsahu online kurzu je třeba respektovat autorský zákon.
Cizí díla je nutné řádně citovat a veřejně nesdílet
Je možné používat materiály v rámci licencí CC v souladu s vlastnostmi konkrétních licenčních prvků.

Dále viz – Pokyn č. 5 pověřence pro ochranu osobních údajů Univerzity Karlovy: Doporučení pro ochranu osobních údajů a minimalizaci hrozeb a rizik při práci s výpočetní technikou, v mobilní komunikaci či na sítích při práci z domova

Zdroje:

https://www.cesnet.cz/2020/03/kyberneticka-bezpecnost-v-souvislosti-s-virem-covid-19/
http://www.bezpecnyinternet.cz/
https://www.wikiskripta.eu/w/N%C3%A1st%C4%9Bnka:Bezpe%C4%8Dnost
https://nukib.cz/cs/informacni-servis/aktuality/1424-upozorneni-na-rizika-online-konferencnich-sluzeb/

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.