Tvorba e-learningových materiálů – cyklus školení I

Vzhledem k aktuální situaci ohledně koronaviru se školení naplánovaná po datu 12. 3. konat nebudou. Školení se uskuteční v náhradních termínech, o kterých Vás budeme včas informovat. Konzultace prostřednictvím online konference je možné domluvit individuálně na moodle-help@ruk.cuni.cz.

Centrum pro podporu e-learningu Vás srdečně zve na školení e-learningu, které je zaměřené na Moodle, Adobe Connect, Streamservery a wikisystémy. Všechna školení probíhají formou workshopu v učebně vybavené počítači. Přihlašování na školení je možné přes jednotnou vzdělávací aplikaci UK.

Tvorba a administrace kurzu v Moodlu

Datum: 4. 3. 2020

Čas: 9.00 – 11.30 hod.

Místnost: Učebna EDIS, José Martího 407/2, Hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 Veleslavín

Přihlašování: zde

Cílem je seznámit účastníky školení se základní obsluhou online kurzu v Moodlu. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti:

 • Založení kurzu (vyplnění žádosti, umístění kurzu, Moodly na UK)
 • Orientace v prostředím Moodle (vyhledávání kurzů, moje kurzy, nástěnka, kalendář)
 • Nastavení kurzu (název, délka trvání, typ uspořádání, vzhled)
 • Administrování kurzu (zapisování účastníků, role, skupiny)
 • Zálohování kurzu (vytvoření zálohy, obnovení kurzu pomocí zálohy, archivace kurzů)
 • Vkládání materiálů (popisek, soubor, složka, stránka, URL)
 • Tvorbu kurzu s ohledem na didaktické zásady

Možnosti komunikace v Moodlu

Datum: 11. 3. 2020

Čas: 9.00 – 11.30 hod.

Místnost: Učebna EDIS, José Martího 407/2, Hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 Veleslavín

Přihlašování: zde

Na workshopu budou představeny nástroje Moodlu pro synchronní i asynchronní komunikaci učitele se studenty a získávání zpětné vazby o činnostech v online kurzu.

Představíme Vám zejména tyto funkce:

 • Oznámení a zprávy v Moodlu a jejich nastavení, posílání zpráv skupinám studentů
 • Quickmail, odesílání e-mailů prostřednictvím Moodlu
 • E-mail my teacher
 • Chat
 • Fórum
 • Anketa
 • Průzkum
 • Dotazník a dotazování

Sběr a hodnocení studentských prací v Moodle

Datum: Původně 18. 3. 2020, školení se uskuteční v náhradním terminu (bude upřesněno)

Čas: 9.00 – 11.30 hod.

Místnost: Učebna EDIS, José Martího 407/2, Hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 Veleslavín

Přihlašování: zde

Cílem je seznámit účastníky školení s tím, jak zadávat, vybírat a hodnotit studentské práce v Moodlu.

Budou představeny moduly Úkol, Workshop a Úkol Turnitin. Modul Workshop je určen k hodnocení prací studentů spolužáky. Úkol Turnitin umožňuje integraci nástroje Turnitin do rozhraní Moodlu, proto je velmi vhodný například pro nácvik akademického psaní. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti:

 • Zadání a nastavení modulu Úkol a vkládání komentáře pro studenty
 • Zadání Workshopu a nastavení jeho fází, vzájemné hodnocení studentů studenty, zveřejnění úspěšných prací
 • Zadání a nastavení Úkolu Turnitin, práce ve Feedback studiu, zpráva o podobnosti

Rozvíjení spolupráce v Moodlu

Datum: Původně 25. 3. 2020, školení se uskuteční v náhradním termínu (bude upřesněno)

Čas: 9.00 – 11.30 hod.

Místnost: Učebna EDIS, José Martího 407/2, Hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 Veleslavín

Přihlašování: zde

Tento workshop bude zaměřen na podporu spolupráce studentů. Moduly rozvíjející spolupráci v Moodlu jsou zejména Slovník, Databáze a Wiki. Účastníci budou seznámeni se specifiky těchto modulů a způsobem jejich efektivního využití ve výuce.

Seznámíme Vás s těmito moduly:

 • Slovník, druhy slovníků a jejich vzhled, tvorba hesel, propojování hesel, vkládání komentářů
 • Databáze, nastavení databáze, vytvoření šablony záznamu, hodnocení příspěvků v databázi
 • Wiki, tvorba wiki, kolaborativní a individuální režim, editování wiki studenty

Testování v Moodlu

Datum: 1. 4. 2020, školení se uskuteční v náhradním termínu (bude upřesněno)

Čas: 9.00 – 11.30 hod.

Místnost: Učebna EDIS, José Martího 407/2, Hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 Veleslavín

Přihlašování: zde

Cílem je seznámit účastníky školení s možnostmi modulu Test v Moodlu. Budeme se soustředit zejména na tyto činnosti:

 • Nastavení Testu
 • Nastavení známkování
 • Vkládání testových otázek
 • Seznámení s různými typy testových otázek
 • Práce s bankou úloh
 • Analýza výsledků

Známky a sledování aktivity studenta v Moodlu

Datum: 8. 4. 2020, školení se uskuteční v náhradním termínu (bude upřesněno)

Čas: 9.00 – 11.30 hod.

Místnost: Učebna EDIS, José Martího 407/2, Hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 Veleslavín

Přihlašování: zde

Cílem školení je seznámit účastníky s možnostmi známkování v Moodlu, se sledováním aktivity a pokroku studentů v kurzu. Dále se budeme soustředit na nastavení podmínek absolvování celého kurzu a udílením odznaků. Zejména se budeme zabývat těmito aspekty:

 • Celkový přehled známek
 • Kategorie známek, metody výpočtu souhrnné známky
 • Podmíněné plnění aktivit
 • Nastavení podmínek pro absolvování kurzu
 • Udílení odznaků za plnění aktivit a absolvování kurzu

Adobe Connect a Streamservery

Datum: 23. 4. 2020, školení se uskuteční v náhradním termínu (bude upřesněno)

Čas: 14.00 – 16.30 hod.

Místnost: Učebna EDIS, José Martího 407/2, Hotel Krystal, 2. patro, Praha 6 Veleslavín

Přihlašování: zde

Školení bude zaměřené na praktické ukázky využití LMS Adobe Connect ve výuce. Naučíte se snadno a rychle nasdílet PowerPointovou prezentaci studentům. Také Vám představíme „Webinář“ jako nástroj pro setkávání studijních skupin v reálném čase. Založíte si svou konferenční místnost a zrealizujete vlastní webinář. Uvidíte, jak snadné to je.

Výuková videa se stávají neodmyslitelnou součástí elektronického vzdělávání. K jejich ukládání a přehrávání používáme tzv. Streamserver. V tomto kurzu se naučíte nahrávat videa na server, publikovat je a sdílet v kurzu Moodle.

              Podpořeno projektem: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362)

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.