Wiki

Na Univerzitě Karlově jsou provozovány tyto Wiki:

Wikiskripta na adrese http://www.wikiskripta.eu/ – prostor pro tvorbu a ukládání medicínských studijních materiálů

Wiki Pedf na adrese http://wiki.pedf.cuni.cz/ – wiki pro příspěvky z oblasti pedagogiky

Wikisofia na adrese http://wikisofia.cz/ – portál pro tvorbu, ukládání a získávání studijních materiálů z oblasti humanitních věd

Enviwiki na adrese http://www.enviwiki.cz/ – slouží k podpoře mezioborové výuky životního prostředí na vysokých školách

VCSEWiki na adrese http://vcsewiki.czp.cuni.cz – wiki projektu Virtual Campus for a Sustainable Europe” (VCSE)

IUS Wiki na adrese http://www.ius-wiki.eu/ – texty pro studenty právnických fakult

Studenti píší Wikipedii – Kurz:Univerzita Karlova/Úvod do sociologie na adrese https://cs.wikipedia.org/wiki/Kurz:Univerzita_Karlova/%C3%9Avod_do_sociologie_%28ZS_2013-2014%29 – tvorba wikihesel v rámci seminární práce

Studenti píší Wikipedii – Kurzy UK na adrese https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Speci%C3%A1ln%C3%AD:Kurzy&status=passed – tvorba wikihesel (nejen) studenty UK