Wiki

Na Univerzitě Karlově jsou provozovány tyto Wiki:

Wikiskripta – prostor pro tvorbu a ukládání medicínských studijních materiálů

Wiki Pedf – wiki pro příspěvky z oblasti pedagogiky

Wikisofia – portál pro tvorbu, ukládání a získávání studijních materiálů z oblasti humanitních věd

Enviwiki – slouží k podpoře mezioborové výuky životního prostředí na vysokých školách

VCSEWiki – wiki projektu Virtual Campus for a Sustainable Europe” (VCSE)

IUS Wiki – texty pro studenty právnických fakult