Kontakty

Kontaktní osoby Centra pro podporu e-learningu na UK v Ústřední knihovně UK :

Podpora práce v Moodledotazy, žádosti ohledně instalací Moodle pište na adresu: moodle-help@ruk.cuni.cz
Obecné dotazy pro celý tým e-learningu pište na adresu (tuto adresu využívejte prosím pouze v případě, že Váš dotaz se týká záležitostí obecných, mimo Moodle): e-learning@ruk.cuni.cz
Funkce Jméno Telefon E-mail
Vedoucí centra Mgr. Alexandra Polášková  +420 224 491 714 alexandra.polaskova@ruk.cuni.cz
Organizační otázky, metodologie kurzů Ing a Mgr. Lucie Korhoňová +420 224 491 714 aktuálně na mateřské dovolené
Školení uživatelů, podpora uživatelů Mgr. Zora Mašatová

 

Mgr. Hana Ovesleová, Ph.D.

 

Mgr. Tomáš Blűmel

 

T: +420 224 491 958

M: +420 771 139 215

T: +420 224 491 450

M: +420 771 139 214

T: +420 224 491 108

M: +420 771 139 216

zora.masatova@ruk.cuni.cz

 

hana.ovesleova@ruk.cuni.cz

 

tomas.blumel@ruk.cuni.cz

Adobe Connect, Streamservery Tomáš Nikl  +420 777 101 166  tomas.nikl@lf1.cuni.cz
Technický správce Moodle UK Mgr. Alexandra Polášková

Ing. Petr Kališ

alexandra.polaskova@ruk.cuni.cz

petr.kalis@ruk.cuni.cz

Správce serverů ÚVT UK PhDr. Jan Víšek  +420 603 279 232 john@cuni.cz
MS Teams Helpdesk teams-podpora@cuni.cz
MS Teams Kontakt v případě problémů s autentifikací ales.houdek@ruk.cuni.cz

martin.repa@ruk.cuni.cz