Kontakty

Kontaktní osoby Centra pro podporu e-learningu na UK v Ústřední knihovně UK :

Podpora práce v Moodle, podpora Moodle kurzů, dotazy, žádosti ohledně instalací Moodle pište prosím na adresu: moodle-help@ruk.cuni.cz
Obecné dotazy pro celý tým e-learningu pište prosím na adresu (tuto adresu využívejte prosím pouze v případě, že Váš dotaz se týká záležitostí obecných, mimo Moodle): e-learning@ruk.cuni.cz
Funkce Jméno Telefon E-mail
Vedoucí centra Mgr. Alexandra Polášková  +420 224 491 714 alexandra.polaskova@ruk.cuni.cz
Organizační otázky, metodologie kurzů Ing a Mgr. Lucie Korhoňová +420 224 491 714 aktuálně na mateřské dovolené
Školení uživatelů, podpora uživatelů Mgr. Zora Mašatová +420 224 491 958 zora.masatova@ruk.cuni.cz
Podpora uživatelů

Mgr. Tomáš Blűmel

Mgr. Miriam Kolar Tůmová (aktuálně na mateřské dovolené)

+420 224 491 108

+420 224 491 958

tomas.blumel@ruk.cuni.cz

Adobe Connect, Streamservery Tomáš Nikl  +420 777 101 166  tomas.nikl@lf1.cuni.cz
 Wiki systémy Mgr. Eduard Petiška  +420 224 491 958
Technický správce Moodle UK Mgr. Alexandra Polášková

Ing. Petr Kališ

alexandra.polaskova@ruk.cuni.cz

petr.kalis@ruk.cuni.cz

Správce serverů ÚVT UK PhDr. Jan Víšek  +420 603 279 232 john@cuni.cz