Zkoušení studentů v Moodlu formou testu

Centrum podpory e-learningu očekává, že během zkouškového období mohou být významně zvýšeny nároky na servery systému Moodle UK a proto, abychom předešli vzniku mimořádných situací, navrhujeme následující opatření, která by měla pomoci tuto situaci řešit:

Testování studentů (týká se pouze kurzů, kde vyučující plánuje zároveň testovat 50 a více studentů)

  1. Minimálně 14 dní před prvním plánovaným testováním v rámci daného kurzu sdělit záměr testovat, a to prostřednictvím tohoto formuláře https://moodleoffice.cuni.cz/formp
  2. Následně bude celý kurz migrován na nový server a vyučujícímu bude sdělena emailem url adresa nového umístění kurzu.
  3. Další zkoušení v rámci daného kurzu již není nutné nahlašovat, ani jinak rezervovat.
  4. Na novém serveru lze v jeden okamžik testovat až 300 studentů. Po překročení této hranice nemůžeme garantovat technicky bezproblémový průběh testování.

Prosíme všechny vyučující, aby s námi v této záležitosti spolupracovali a pomohli tak pro naše studenty zachovat komfortní prostředí LMS Moodle UK.

Dotazy k danému opatření na moodle-help@ruk.cuni.cz.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *