Školení: Adobe Connect, Streamserver CUNI, MS Teams a ZOOM

Centrum pro podporu e-learningu si Vás dovoluje pozvat na sérii online webinářů, kde se naučíte pracovat s nástroji Adobe Connect, MS Teams a ZOOM. Webináře se uskuteční přímo v prostředí, které můžete využívat pro online přednášky, diskuse či zkoušení. Samostatným webinářem bude i úvod do práce s multimediálním obsahem (audio/video) ve službě Streamserver CUNI.

 Realizace online výuky v Adobe Connect

 • Termín: 24.  9. 2020 v 14:00-15:00 hodin, virtuální místnost: připojit se zde
 • Termín: 22. 10. 2020 v 14:00-15:00 hodin, virtuální místnost: připojit se zde

Lektor: Tomáš Nikl

Adobe Connect je webový server umožňující realizaci elektronického vzdělávání. Jde o systém pro řízení výuky (LMS – learning management system).

Zajišťuje:

 • Ukládání, distribuci a přehrávání multimediálního výukového obsahu určeným skupinám uživatelů.
 • Sestavování, přehrávání a distribuci obsáhlých studijních plánů i samostatných kurzů.
 • Uskutečňování výuky v reálném čase tzv. webináře a online setkávání vědeckých a studijních skupin v konferenčních místnostech pro až 200 současně připojených účastníků (na jednu konferenční místnost).

Přihlášení (oba termíny): vzdělávací portál

 Základy práce s audio/video soubory ve službě Streamserver CUNI

 • Termín: 24.  9. 2020 v 15:00-16:00 hodin, virtuální místnost: připojit se
 • Termín: 22. 10. 2020 v 15:00-16:00 hodin, virtuální místnost: připojit se

Lektor: Tomáš Nikl

Stremovací server ukládá a přehrává videa v chráněném nebo volném režimu. Videa jsou prezentována na samostatném portálu anebo se vkládají do kurzů Moodle či přednášek a prezentací uložených v LMS Adobe Connect.

Přihlášení (oba termíny): vzdělávací portál

 Základy práce s MS Teams

 • Termín: 23. 9. 2020 14:00-15:00 hodin, Virtuální místnost: připojit se zde
 • Termín: 13. 10. 2020 14:00-15:30 hodin, Virtuální místnost: připojit se zde
 • Termín: 9. 12. 2020 14:00-15:30 hodin, Virtuální místnost: připojit se zde

Lektor: Mgr. Tomáš Blümel/Mgr. Zora Mašatová

Microsoft Teams je online nástrojem suplujícím prezenční setkávání v rámci třídy, kruhu a dalších organizovaných skupin studentů s vyučujícím. Nejedná se tradiční LMS (learning management system, česky systém pro řízení studia), jako je např. Moodle. MS Teams nabízí prostor pro organizační komunikaci, online přednášky a sdílení materiálů.

⇒ Práce s MS Teams 2 – pro pokročilé

 • Termín: 11. 11. 2020 14:00-15:30 hodin, Virtuální místnost: připojit se zde

Lektor: Mgr. Tomáš Blümel/Mgr. Zora Mašatová

Seminář volně navazuje na předchozí Základy práce s MS Teams. Cílem bude účastníky seznámit s možnostmi týmové komunikace, spolupráce a testování. Pozornost bude rovněž věnována specifikům a omezením, které se pojí se zmíněnými tématy v prostředí MS Teams.

 Základy práce s ZOOM Meetings

 • Termín: přednáška 15. 9. 2020 v 14:00-15:00 hodin, virtuální místnost: zde
 • Termín: přednáška 1. 10. 2020 v 14:00-15:00 hodin, virtuální místnost: zde
 • Termín: praktický workshop 15. 10. 2020 v 14:00-15:00 hodin, virtuální místnost: zde 

Lektor: MUDr. Daniel Rajdl

ZOOM je videokonferenční nástroj vhodný pro realizaci online výuky. Je vhodný pro video konference nebo webináře. Zoom umožňuje, jak běžné funkce ztišení mikrofonů účastníků, sdílení plochy, chatování mezi účastníky nebo zaznamenávání konference ve formě videa, tak funkce pokročilé jako možnost sdílení prezentace, přepínání na whiteboard nebo zadávání předem připravených anket.

Přihlášení (všechny termíny): vzdělávací portál

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *