Nová podpora SOCRATIVE

Ve spolupráci s Lékařskou fakultou v Plzni nabízíme našim vyučujícím licence SOCRATIVE.  Socrative je jednoduchý online nástroj na tvorbu krátkých testů či kvízů pro rychlou zpětnou vazbu při výuce. Lze jej využít např. při přednášce jako metodu kontroly, zda studenti správně pochopili přednášenou látku, či zda si zapamatovali klíčové pojmy.

Ze strany vyučujícího vyžaduje Socrative registraci na webové stránce https://www.socrative.com. Po přihlášení získá základní účet „Teacher“, který umožňuje vytvářet tzv. kvízy. Kvíz může obsahovat otázky typu ano/ne, výběr z možností nebo doplnění textové odpovědi. Každý kvíz je vázán na jednu místnost („room“), který má unikátní název, pod nímž mohou studenti nalézt konkrétní místnost a začít odpovídat na otázky připraveného kvízu.

Kontakt na helpdesk

michaela.matouskova@lfp.cuni.cz

Podpora Socrative

webové stránky podpory

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *