Matlab Grader v Moodle

Návod naleznete  zde

Obsahem návodu je podrobný obrázkový průvodce tvorbou úloh v prostředí MATLAB
Grader a integrací úloh do prostředí LMS Moodle. V návodu najdete stručné
představení obecných rysů tohoto nástroje, jeho výhody a uplatnění. Obrázkový
návod ukazuje vedení kurzu v LMS Moodle s využitím MATLAB Grader z pozice
učitele a účast v kurzu z pozice studenta.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *