Další

WEBOVÁ KNIHOVNA PABLIKADO  https://www.pablikado.cz/

Webová knihovna umožňuje vystavení e-knih, určených zejména pro výukové texty nebo odborné publikace. Knihy jsou dostupné pro studenty a zaměstnance jednotlivých vysokých škol nebo veřejnosti po jednoduché bezplatné registraci. Knihy je možné stáhnout pro off-line čtení.

Open Access publikace nakladatelství Karolinum – na adrese http://digitool.is.cuni.cz/R/?func=collections-result&collection_id=3207 naleznete volně dostupné publikace nakladatelství Karolinum.

E-knihy LF Hradec Králové – na adrese https://elfhk.publi.cz/

CEVA – na adrese http://www.ceva-edu.cz – internetový portál určený především pro celoživotní vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Zajímavé informace tam však může najít i laická veřejnost. CEVA zahrnuje kurzy oceněné kredity celoživotního vzdělávání pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví (všeobecné sestry, zdravotní laboranty, nutriční terapeuty, bioanalytiky.) a pro lékaře. Obsahově dominují témata z laboratorní medicíny (klinická biochemie, hematologie, mikrobiologie, toxikologie). Všechny výukové materiály jsou přístupné zdarma i bez registrace, pro získání kreditů CŽV (certifikátu) je u některých kurzů nutné investovat vstupní poplatek. Kromě tradičních hypertextů nabízí CEVA i prezentace s mluveným komentářem autora, interaktivní testy a pravidelně pořádané živé on-line přenosy (webináře) – vše pod patronací špičkových odborníků z ČR, s tradicí již od roku 2008 a s bohatými zkušenostmi na poli e-learningového vzdělávání nejen pracovníků ve zdravotnictví.

MEFANET – Medical Faculties Network na adrese http://www.mefanet.cz/

MOOC – Massive Open Online Course – jeden ze seznamů na adrese https://www.mooc-list.com/

Croesus – Virtuální pacienti a PBL http://www.croesus.eu

Služby Cesnetu na adrese http://www.cesnet.cz/sluzby
Službami Cesnetu jsou např.:

 • ownCloud
  – pokud byste chtěli tuto službu využívat v rámci e-learningu, lze zde umisťovat větší soubory, které si následně můžete nalinkovat do Moodle, každý uživatel má k dispozici 100 GB prostoru, tato služba, jako i další služby Cesnetu, je k dispozici pro uživatele UK na základě přihlášení pomocí CAS, ownCloud poskytuje i další nástroje typické pro cloudové služby
 • Filesender
  – možnost zasílání větších souborů – obdoba služby Ulož to s tím rozdílem, že zde je znám poskytovatel služby a tato služba je poskytována pouze uživatelům UK jako zasílajícím, příjemcem může být kdokoliv
 • Datová úložiště
  – možnost zřízení diskového prostoru pro ukládání větších objemů dat
 • Foodle
  – slouží k vytváření jednoduchých průzkumů nebo dotazníků a pro organizování schůzek