1. Webináře a online výuka

Výuku, semináře, setkávání pracovních skupin, konference je možné a účelné přesunout do prostředí webového prostoru. Šanci k setkávání tak mají široké skupiny uživatelů z různých míst i částí světa. Mohou se potkávat bez potřeby cestovat na místo konání a v pohodlí svého přirozeného prostředí participovat jako organizátoři, vyučující, lektoři a studující.

Webináře a výuku v reálném čase snadno a intuitivně ovládnete pomocí nástrojů Adobe Connect.

Jednoduše v Adobe Connect založte svou konferenční místnost a začněte vysílat online. Nejprve pro zkušební auditorium a později pro skupinu se studenty.

Konferenční místnost může založit a provozovat každý zaměstnanec Univerzity Karlovy. Pro akademické pracovníky je Adobe Connect dostupný zdarma. Přihlašuje se pomocí CAS (Centrální autentizační služby https://cas.cuni.cz)