Rezervace

POZOR! Proces vytváření konferenčních místností a rezervace času a kapacity se mění!

Stávající rezervační formulář je nahrazen aplikací:

Automatický rezervační systém Cesnet Meetings pro Adobe Connect UK

https://meetings.cesnet.cz/cuni/

Všechny rezervace provádějte v novém rezervačním systému.

Důležitá změna:

Konferenční místnosti již nevytvářejte v prostředí Adobe Connect, rezervační systém místnosti vytváří při procesu rezervace!

Pro rezervace lze použít dříve vytvořené konferenční místnosti! – platí pouze pro uživatele – vlastníky konferencí – s účtem v CAS.

Návod na vytvoření konferenční místnosti, rezervaci času a kapacity a dopady migrace místností:

Cesnet Meetings pro Adobe Connect UK – návod