Streamservery

Na UK běží v současné době tyto streamservery:

Medical Media na adrese medicalmedia.eu
– server je určen pro publikací videí lékařských fakult

Pedagogical media na adrese pedmedia.cuni.cz
– server je určen pro publikaci videí na Pedagogické fakultě UK

Media FTVS na adrese media.ftvs.cuni.cz
– server je určen pro publikaci videí pro Fakultu tělesné výchovy a sportu UK

Stream UK na adrese stream.cuni.cz
– server je určen pro publikaci videí pro celou UK

 

Žádosti o zřízení vlastního streamserveru posílejte na Oddělení podpory e-learningu 1. LF UK: e-mail, nebo volejte tel: +420 224 96 4162, nebo +420 777 10 11 66.