Podpora uživatelů

Do systému se přihlašujte pomocí údajů CAS UK (Centrální autentizační služba UK cas.cuni.cz, údaje shodné jako pro přihlašování do SIS a dalších aplikací UK).
POZOR !!!! Pro přihlášení do Moodle je nutné mít v CAS UK vyplněn e-mail, neboť Moodle ho odsud přebírá a potřebuje ho k řadě činností. Nestačí mít e-mail v SIS! Pro vyplnění e-mailu do CAS UK jděte na stránku cas.cuni.cz, přihlaste se, v odkazu Změnit kontaktní infomace zadejte e-mail a uložte.

V případě dotazů/problémů se obracejte na: moodle-help@ruk.cuni.cz

Pro vstup do Moodle pro výuku na UK je nutno mít účet v Centrální autentizační službe UK (CAS UK cas.cuni.cz). Přístup do Moodle je navázán na CAS UK. Učitelé, kteří se podílejí na výuce na UK, musí mít smlouvu s UK a tedy i účet v CAS UK. To následně opravňuje k držení průkazu UK. Průkaz UK je možno si vyzvednou v některém z výdejních center průkazů viz. Výdejní centra průkazů UK

Kurzy pro studenty a obecně uživatele s uživatelským účtem v Centrální autentizační službě Univerzity Karlovy (CAS), se zakládají a provozují na serveru “Moodle pro výuku 1”.  V případě, že je kurz určen také externím uživatelům (bez účtu v CAS), pak je potřeba požádat o založení kurzu na serveru “Moodle pro další vzdělávání”, kde se dají vytvářet externím uživatelům přístupové účty. O založení kurzu může požádat zaměstnanec Univerzity Karlovy odesláním elektronické žádosti https://moodleoffice.cuni.cz/form. Pokud si nejste jisti, na kterém serveru založit kurz, kontaktujte podporu Moodle e-mailem: moodle-help@ruk.cuni.cz

Postup založení kurzu v Moodle:

 1. V Internetovém prohlížeči otevřete dotazník pro založení kurzu v Moodle na stránce: https://moodleoffice.cuni.cz/form
 2. Budete vyzváni k přihlášení. Použijte k tomu svůj účet v CAS.
 3. Po úspěšném přihlášení se zobrazí formulář Dotazníku pro založení a provozu nového kurzu.
 4. Vyplňte položky formuláře. Řiďte se pokyny na stránce.
 5. V roletové nabídce Moodle vyberte:
  1. Moodle pro výuku 1 – pro kurzy na UK
  2. Moodle pro další vzdělávání – pro kurzy s účastí externistů
 6. Po odeslání formuláře se zobrazí potvrzující stránka s přehledem informací, které jste vyplnili a informace, že data byla odeslána ke zpracování.
 7. Potvrzení o přijetí požadavku na založení kurzu obdržíte také e-mailem na adresu uvedenou ve formuláři.
 8. Kurz Vám bude  založen ve lhůtě do 48 hodin od přijetí žádosti

Kurz se vytváří zpravidla na semestr a automaticky se zálohuje každý týden, pokud v něm probíhají činnosti. Pokud chcete nadále využívat kurz v dalším semestru, a chcete odstranit uživatele, nastavení a hodnocení  v kurzu máte možnost volby resetování kurzu. Před resetem kurzu si vytvořte zálohu kurzu s daty uživatelů (pro splnění podmínky archivace dat uživatelů minimálně do konce následujícího akademického roku).

Krok za krokem

A. Záloha kurzu
 1. V kurzu, kde se nachází název kurzu v pravé horní části klepněte na ozubené kolečko     a rozbalí se Vám nabídka. Klikněte na záloha kurzu. 
 2. V nastavení zálohy si zaškrtněte co chcete zahrnout do zálohy (data uživatelů, role uživatelů, skupiny,studijní materiály, bloky, filtry, hodnocení a další)
 3. Nastavení schématu – zde můžete zahrnout činnosti a data uživatelů dle rozvržení kurzu (po tématech či týdnech).
 4. Přehled zálohovaných dat
 5. Posledním krokem je vytvoření zálohy. Vpravo dole pod přehledem zálohovaných dat je tlačítko provést zálohu.
 6. Záloha se Vám vytvoří a uloží do stránky s názvem Obnovit, kde naleznete oblast se zálohami kurzů.
 7. Pokud chcete obnovit zálohu, klikněte si v menu kurzu viz. krok 1 a poté na položku Obnovit (zálohovaný kurz se Vám obnoví do stávajícího kurzu).
B. Reset kurzu

Reset kurzu nebo-li odstranění uživatelů a studijních materiálů kurzu

 1. V menu kurzu viz krok 1 (A. Záloha kurzu) kliknete na    Reset
 2.  Resetování kurzu je nezvratná činnost, proto se ujistěte, že máte vytvořenou zálohu kurzu.
 3.  Nastavení resetu kurzu si můžete projít v jednoduchém průvodci (nejprve se přihlašte na https://dl1.cuni.cz  a pak vložte do prohlížeče url kurzu https://dl1.cuni.cz/course/reset.php?id=6344). Pokud si ho přejete projít později, odkaz na něj naleznete v patičce v kurzu (černá lišta dole na stránce kliknutím na Spustit znovu Průvodce uživatele).
 4. Poté co nastavíte co chcete natrvalo odstranit, klikněte dole na tlačítko Resetovat kurz.

Přejete-li si individuální školení pro více osob (minimálně 5),  napište nám:

Do e-mailu uveďte

 • kdy byste si školení přáli
 • kde by se mělo konat
 • pro koho – úroveň uživatele a
 • téma školení.

Rádi se s Vámi domluvíme.

Tým Moodle