Moodle

   
 • moodle1

  Moodle - Další vzdělávání

  Provozování kurzů dalšího vzdělávání na UK v Praze.

 • moodle1

  Moodle pro výuku

  Provozování bezplatných kurzů pro výuku na UK v Praze.

 • moodle1

  Moodle pro hostování kurzů

  Hostování kurzů pro komerční kurzy na UK a organizace mimo UK


Skip E-kurz s informacemi a metodologickými materiály

E-kurz s informacemi a metodologickými materiály

Vstup do kurzu (volně bez přihlášení pomocí volby Přihlásit se jako host)
- 2.11.13 - nové téma Export seznamu studentů (s výsledky hodnocených činností nebo bez těchto výsledků)
Skip Aktuality

Aktuality

- v nakladatelství Computer press vyšla kniha Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů

Skip Další odkazySkip Zprávy

Zprávy

- Ve spolupráci s 1.LF vám nabídneme další nástroje elektronické podpory výuky, systém pro vedení e-konferencí Adobe Connect a streamserver pro zpřístupňování videí. Bude uspořádána ukázka práce s těmito nástroji, zápis bude po vypsání akce možný na stránce http://dl.cuni.cz/kurzy/.
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 Today Thursday, 24 April 24 25 26
27 28 29 30    
 • Vážení uživatelé centrálních instalací Moodle UK

  Tato stránka slouží jako rozcestník k centrálně provozovaným instalacím Moodle UK. Na této stránce se nepřihlašujte, pro vstup do jednotlivých instalací volte prosím odkazy v horním menu této stránky a přihlašujte se v konkrétní instalaci.

  Budete zde nacházet informace k provozu centrálních instalací Moodle UK, nabídky školení, metodické nástroje pro tvorbu kurzů, manuály atd. Komunikace je prozatím jednostranná od nás k vám, v příštím roce chceme na této adrese zprovoznit rozcestník v některém z redakčních systémů, který bude obsahovat nástroje pro vzájemnou komunikaci.

  V současné době provozujeme tyto instalace Moodle:
  Moodle UK pro výuku 1 a 2 - slouží pouze pro bezplatnou výuku na UK, uživatelé musí být zaměstnanci či studenti UK, provoz kurzů je bezplatný
  Moodle UK pro další vzdělávání na UK - slouží pro jiné typy kurzů na UK (kombinované kurzy, celoživotní vzdělávání atd.), pokud je kurz bezplatný, je bezplatný i jeho provoz, pokud účastníci kurzu hradí poplatek, pak je zpoplatněn i provoz kurzu - více na příslušné instalaci Moodle
  Moodle UK pro hostování kurzů - slouží pro provoz komerčních kurzů UK a kurzy hostujících subjektů, provoz kurzů zde je zpoplatněn
  Moodle-Mefanet - slouží pro provoz kurzů všech lékařských fakult v ČR a SR v rámci sítě lékařských fakult MEFANET

  V případě jakýchkoliv problémů s Moodle pište do HelpDesků jednotlivých instalací, nebo se obracejte na náš tým viz. http://www.cuni.cz/UK-4865.html. Informace k provozu jednotlivých instalací naleznete vždy na příslušné instalaci Moodle a také na stránkách UK - http://www.cuni.cz/UK-2795.html

 • Kurz s návody
  Metodické nástroje budete nalézat ve volně přístupném kurzu. Do kurzu vstoupíte tak, že klepnete v levém menu v části E-kurz s informacemi a metodologickými materiály na odkaz Vstup do kurzu (volně bez přihlášení pomocí volby Přihlásit se jako host) (http://dl.cuni.cz/course/view.php?id=2) a následně zvolíte Přihlásit se jako host.

 • Optimální prohlížeč pro práci s instalacemi Moodle UK
  je Mozilla Firefox vždy v poslední verzi. Tento prohlížeč si můžete stáhnout zdarma ze stránky http://firefox.mozilla.cz/.


Skip Kdo je vlastníkem kurzu?

Kdo je vlastníkem kurzu?

Vlastníkem konkrétního kurzu je osoba, která odeslala žádost o založení tohoto kurzu. Vlastník kurzu může do svého kurzu přidávat další osoby s rolí učitel. Správci Moodle další učitele do kurzu nezapisují, pouze na výslovnou žádost vlastníka kurzu. Pouze s vlastníkem kurzu jednáme o osudech kurzu jako je např. znovuzpřístupnění kurzu, přeřazení do jiné kategorie, přenesení na jinou instalaci Moodle, zazálohování kurzu s daty uživatelů či smazání kurzu.
Skip Kdo, kromě vás, má ještě přístup do vašich kurzů?

Kdo, kromě vás, má ještě přístup do vašich kurzů?

Do vašich kurzů mohou, kromě vás a vámi určených uživatelů, vstoupit pouze kontaktní osoby za provozovatele instalací Moodle (ÚVT UK) - viz. http://www.cuni.cz/UK-4865.html.
Kontaktní osoby vstupují do kurzů pouze z důvodu správy systému a z důvodu uživatelské podpory. Jsou vázány mlčenlivostí co se obsahu kurzů týká a proto samozřejmě tyto informace nikomu neposkytují.
Skip Proč existuje Moodle pro výuku 1 a 2

Proč existuje Moodle pro výuku 1 a 2

Dvě instalace Moodle pro výuku na UK existují z důvodu rozložení provozní zátěže. V současnosti je v těchto instalacích již něco kolem 5000 kurzů a 40 000 uživatelů. Většina fakult a složek má kurzy na dl1, na dl2 jsou zatím hlavně kurzy Přírodovědeckéfakulty, která má sama přes 2000 kurzů.
Skip Proč máme v adresách našich instalací Moodle zkratku dl

Proč máme v adresách našich instalací Moodle zkratku dl

Tato zkratka vznikla historicky, kdy na počátku provozu Moodle byl předpoklad, že systém bude sloužit především pro distanční výuku, tedy distance learning a odtud zkratka dl. V současnosti je Moodle na UK většinou využíván v režimu blended learning, tedy je doplňkem prezenční výuky, zkratku jsme ale z nostalgických důvodů ponechali.